چت
لوله مانیسمان
09 اسفند، 1402 29 دقیقه پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 09 اسفند (کد : 106465)

آذین سپهر الوند💫 #لوله مانیسمان 💯 🔴سایز1 اینچ رده20 برند وارداتی واحد شاخه 🔴سایز1/2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز3/4 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/2 2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/2 1 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز3 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/4 1 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز4 اینچ رده20 برند وارداتی واحدشاخه 🔴سایز5 اینچ رده20 برندشوارداتی واحد شاخه 🔴سایز6 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز8 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه ❗به دلیل نوسانات بازار برای تایید موجودی و قیمت وثبت سفارش تماس بگیرید❗ کانال تلگرام 🤳 https://t.me/azinsepehralvand سایت🌐 www.azinsepehrco.com ☎️☎️☎️☎️☎️☎️ 📞09132381828 📞09394117828 📞03152467528 https://t.me/azinsepehralvan

لوله مانیسمان
08 اسفند، 1402 20 ساعت پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 08 اسفند (کد : 106401)

اعلام موجودی لوله مانیسمان آهن پرایس

لوله مانیسمان
08 اسفند، 1402 22 ساعت پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 08 اسفند (کد : 106325)

سه شنبه 8 اسفند  1402 ◼️پرگاس آهن ◼️لوله مانیسمان چین رده 20 ♦️ لوله مانیسمان 1/2      :434000 تومان ♦️ لوله مانیسمان 3/4      :510000 تومان ♦️ لوله مانیسمان  1         :780000 تومان ♦️ لوله مانیسمان 1/4-1  :1338000 تومان ♦️ لوله مانیسمان 1/2-1  :1439000 تومان ♦️ لوله مانیسمان  2         :1879000 تومان ♦️ لوله مانیسمان 1/2-2  :2180000 تومان ♦️ لوله مانیسمان  3         :3288000 تومان ♦️ لوله مانیسمان  4         :3873000 تومان ♦️ لوله مانیسمان  5         :6379000 تومان ♦️ لوله مانیسمان  6         :6868000 تومان ♦️ لوله مانیسمان  8         :12448000 تومان ☎️ 02191006808 📱09135400057 پیج ما در اینستا https://www.instagram.com/tv/CeISF1ED973/?igshid=YmMyMTA2M2Y= استعلام قیمت پرگاس آهن دریافت آخرین قیمت واخبارآهن‌آلات 🌐https://pergasahan.com

لوله مانیسمان
08 اسفند، 1402 22 ساعت پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 08 اسفند (کد : 106276)

اعلام موجودی لوله مانیسمان فولاد سل

لوله مانیسمان
08 اسفند، 1402 22 ساعت پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 08 اسفند (کد : 106228)

آذین سپهر الوند💫 #لوله مانیسمان 💯 🔴سایز1 اینچ رده20 برند وارداتی واحد شاخه 🔴سایز1/2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز3/4 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/2 2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/2 1 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز3 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/4 1 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز4 اینچ رده20 برند وارداتی واحدشاخه 🔴سایز5 اینچ رده20 برندشوارداتی واحد شاخه 🔴سایز6 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز8 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه ❗به دلیل نوسانات بازار برای تایید موجودی و قیمت وثبت سفارش تماس بگیرید❗ کانال تلگرام 🤳 https://t.me/azinsepehralvand سایت🌐 www.azinsepehrco.com ☎️☎️☎️☎️☎️☎️ 📞09132381828 📞09394117828 📞03152467528 https://t.me/azinsepehralvan

لوله مانیسمان
07 اسفند، 1402 2 روز پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 07 اسفند (کد : 106144)

اعلام موجودی لوله مانیسمان آهن پرایس

لوله مانیسمان
07 اسفند، 1402 2 روز پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 07 اسفند (کد : 106103)

اعلام موجودی لوله مانیسمان فولاد سل

لوله مانیسمان
07 اسفند، 1402 2 روز پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 07 اسفند (کد : 106063)

📆دوشنبه 7 اسفند  1402 ◼️پرگاس آهن ◼️لوله مانیسمان چین رده 20 ♦️ لوله مانیسمان 1/2      :434000 تومان ♦️ لوله مانیسمان 3/4      :510000 تومان ♦️ لوله مانیسمان  1         :780000 تومان ♦️ لوله مانیسمان 1/4-1  :1338000 تومان ♦️ لوله مانیسمان 1/2-1  :1439000 تومان ♦️ لوله مانیسمان  2         :1879000 تومان ♦️ لوله مانیسمان 1/2-2  :2180000 تومان ♦️ لوله مانیسمان  3         :3288000 تومان ♦️ لوله مانیسمان  4         :3873000 تومان ♦️ لوله مانیسمان  5         :6379000 تومان ♦️ لوله مانیسمان  6         :6868000 تومان ♦️ لوله مانیسمان  8         :12448000 تومان ☎️ 02191006808 📱09135400057 پیج ما در اینستا https://www.instagram.com/tv/CeISF1ED973/?igshid=YmMyMTA2M2Y= استعلام قیمت پرگاس آهن دریافت آخرین قیمت واخبارآهن‌آلات 🌐https://pergasahan.com

لوله مانیسمان
07 اسفند، 1402 2 روز پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 07 اسفند (کد : 106039)

آذین سپهر الوند💫 #لوله مانیسمان 💯 🔴سایز1 اینچ رده20 برند وارداتی واحد شاخه 🔴سایز1/2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز3/4 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/2 2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/2 1 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز3 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/4 1 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز4 اینچ رده20 برند وارداتی واحدشاخه 🔴سایز5 اینچ رده20 برندشوارداتی واحد شاخه 🔴سایز6 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز8 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه ❗به دلیل نوسانات بازار برای تایید موجودی و قیمت وثبت سفارش تماس بگیرید❗ کانال تلگرام 🤳 https://t.me/azinsepehralvand سایت🌐 www.azinsepehrco.com ☎️☎️☎️☎️☎️☎️ 📞09132381828 📞09394117828 📞03152467528 https://t.me/azinsepehralvan

لوله مانیسمان
07 اسفند، 1402 2 روز پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 05 اسفند (کد : 105965)

آذین سپهر الوند💫 #لوله مانیسمان 💯 🔴سایز1 اینچ رده20 برند وارداتی واحد شاخه 🔴سایز1/2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز3/4 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/2 2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/2 1 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز3 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/4 1 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز4 اینچ رده20 برند وارداتی واحدشاخه 🔴سایز5 اینچ رده20 برندشوارداتی واحد شاخه 🔴سایز6 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز8 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه ❗به دلیل نوسانات بازار برای تایید موجودی و قیمت وثبت سفارش تماس بگیرید❗ کانال تلگرام 🤳 https://t.me/azinsepehralvand سایت🌐 www.azinsepehrco.com ☎️☎️☎️☎️☎️☎️ 📞09132381828 📞09394117828 📞03152467528 https://t.me/azinsepehralvan

لوله مانیسمان
05 اسفند، 1402 4 روز پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 05 اسفند (کد : 105987)

اعلام موجودی لوله مانیسمان آهن پرایس

لوله مانیسمان
05 اسفند، 1402 4 روز پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 05 اسفند (کد : 105902)

پرشین آیرون #ورق_روغنی_فولادمبارکه 📍 #تهران 1️⃣ 65 عرض 1000 *ST14* 2️⃣ 70 عرض 1465 *ST14* 3️⃣ 70عرض 828 *ST12* 4️⃣ 80 عرض 1250 *ST12* 5️⃣87 عرض 800 *E275* 6️⃣ 1/11 عرض 110 *TPC200* 7️⃣ 1/20عرض 1400 * ST14* 8️⃣ 1/20 عرض 1400 *ST14 گذشته* #ورق_روغنی_فولادغرب 📍 #تهران 1️⃣ 40 عرض 1000 *St12* 2️⃣ 40عرض 1250 *St12* 3️⃣ 50 عرض 1000 *St12* 4️⃣ 50 عرض 1250 *St12* 5️⃣ 70 عرض 1000 *St12* #ورق_روغنی_چین 📍 #تهران 1️⃣ 60 عرض 1000 *نرم* 2️⃣ 60 عرض 1250 *نرم* 3️⃣ 1/25 عرض 1000 *نرم* #ورق_سیاه_فولادمبارکه 📍 #تحویلی_تهران ⏪2/5 عرض 1250 *ST37*⏩

لوله مانیسمان
04 اسفند، 1402 5 روز پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 04 اسفند (کد : 105813)

لوله مانیسمان 6 اینچ ، رده ۴۰ اهوازی. قیمت 95/000/000 ریال بصورت بندل و درجه یک ، نو وزن هر شاخه حدود ۱۷۴ کیلوگرم ۰۹۱۲۷۹۳۸۹۵۰ ۰۲۱-۶۶۲۴۵۱۸۷

لوله مانیسمان
03 اسفند، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 03 اسفند (کد : 105790)

⚜️#شرکت_بازرگانی_پرشین_آیرون 🔵تولید و تامین لوله و پروفیل (سبک و ساختمانی) 🔴 تامین  انواع ورق ( سرد،گرم،گالوانیزه) ♦️ تولید و تامین لوله مانیسمان 🔵 نماینده رسمی فروش کارخانه خاورصنعت هما و کارخانه ی تولید لوله مانیسمان آسین ابهر 🔷صادرات انواع مقاطع فولادی #جهت_مشاهده_پروفایل_پرشین_آیرون https://foolad24.com/profile/7424 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_پرشین_آیرون https://foolad24.com/profile/7424/inventory ☎️02140770074 📲 09125359973 🌐 www.persianiron.ir 🆔 https://t.me/persianiron_2018 https://www.instagram.com/p/C1G8k2LsCuP/?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

لوله مانیسمان
02 اسفند، 1402 7 روز پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 02 اسفند (کد : 105698)

اعلام موجودی لوله مانیسمان آهن پرایس

لوله مانیسمان
02 اسفند، 1402 7 روز پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 02 اسفند (کد : 105637)

اعلام موجودی لوله مانیسمان فولاد سل

لوله مانیسمان
02 اسفند، 1402 7 روز پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 02 اسفند (کد : 105566)

آذین سپهر الوند💫 #لوله مانیسمان 💯 🔴سایز1 اینچ رده20 برند وارداتی واحد شاخه 🔴سایز1/2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز3/4 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/2 2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/2 1 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز3 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/4 1 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز4 اینچ رده20 برند وارداتی واحدشاخه 🔴سایز5 اینچ رده20 برندشوارداتی واحد شاخه 🔴سایز6 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز8 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه ❗به دلیل نوسانات بازار برای تایید موجودی و قیمت وثبت سفارش تماس بگیرید❗ کانال تلگرام 🤳 https://t.me/azinsepehralvand سایت🌐 www.azinsepehrco.com ☎️☎️☎️☎️☎️☎️ 📞09132381828 📞09394117828 📞03152467528 https://t.me/azinsepehralvan

لوله مانیسمان
01 اسفند، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 01 اسفند (کد : 105508)

اعلام موجودی لوله مانیسمان فولاد سل

لوله مانیسمان
01 اسفند، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 01 اسفند (کد : 105384)

آذین سپهر الوند💫 #لوله مانیسمان 💯 🔴سایز1 اینچ رده20 برند وارداتی واحد شاخه 🔴سایز1/2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز3/4 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/2 2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز2 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/2 1 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز3 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز1/4 1 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز4 اینچ رده20 برند وارداتی واحدشاخه 🔴سایز5 اینچ رده20 برندشوارداتی واحد شاخه 🔴سایز6 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه 🔴سایز8 اینچ رده20 برندوارداتی واحدشاخه ❗به دلیل نوسانات بازار برای تایید موجودی و قیمت وثبت سفارش تماس بگیرید❗ کانال تلگرام 🤳 https://t.me/azinsepehralvand سایت🌐 www.azinsepehrco.com ☎️☎️☎️☎️☎️☎️ 📞09132381828 📞09394117828 📞03152467528 https://t.me/azinsepehralvan

لوله مانیسمان
30 بهمن، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی لوله مانیسمان 30 بهمن (کد : 105346)

اعلام موجودی لوله مانیسمان آهن پرایس

×