اعلام موجودی لوله صنعتی

لوله صنعتی
06 بهمن، 1401 1 روز پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 12 دی (کد : 51955)

فروش انواع لوله های صنعتی لوله های درزدار لوله های بدون درز (مانیسمان) لوله گالوانیزه در انواع سایز و اینچ جهت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات با ما تماس بگیرید. 09123112471 02166215631 02166214946 https://ahanshiripour.ir/

لوله صنعتی
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 05 بهمن (کد : 54844)

لوله صنعتی

لوله صنعتی
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 24 دی (کد : 53579)

تامین کننده تمامی سایزهای لوله مانیسمان و درز دار چینی و روسی

لوله صنعتی
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 03 بهمن (کد : 54489)

#لیست_کچولوله گاز روکار خانگی("۳/۴و "۱/۲) ضخامت ۲/۳۵⬅️ 31300 تومانلوله گاز روکار خانگی("۱/۴-۱ و" ۱) ضخامت ۲/۸⬅️ 31300 تومانلوله گاز روکار خانگی("۳/۴و "۱/۲) ضخامت ۲/۵⬅️ 30800 تومان لوله گاز روکار خانگی("۱تا "۴) ضخامت ۳تا۴⬅️ 30800 تومانلوله گاز توکار (API) ("۴تا"۱/۲) ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲⬅️ 31700 تومانلوله تست شده(۱/۲-۲تا" ۴) ضخامت ۳ تا ۳/۵⬅️ 30400 تومانلوله تست شده (۱/۲-۱ و" ۱/۲) ضخامت ۲/۲ تا ۲/۸⬅️ 30000 تومان⭕️ قيمت ها با احتساب ٩٪؜ماليات و فروش به صورت رسمي ميباشد ⭕️ فروش بسته می باشد جهت برقراري تماس با كارشناسان فروش⬇️☎️ 03145400945  ☎️ 031-9101360809131273851  آقای مولوی 09137412265 خانم صحراکار 09137412146  خانم امیری                              #اعتماد_شما_آغاز_تعهد_ماست🤝 @Ahanmoolavialiفروشگاه اینترنتی افلاک آّهن (https://b2n.ir/w86254)

لوله صنعتی
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 03 بهمن (کد : 54488)

لیست قیمت محصولات  #گروه_صنعتی_سپاهان▪️لوله گاز روکار: 1/2" تا "2 ضخامت 2/5 تا 3 ⬅️ 32264 تومان 2\1 تا 1/2 1 ضخامت ۲/۳۰ تا ۲/۸ ⬅️32809 تومان▪️لوله مانیس گاز API: 1/2" تا "4 ضخامت 2.8 تا 4.4⬅️ 33354 تومان▪️لوله تست: 1/2 2 تا "8 ضخامت 2/5 تا 4 به بالا ⬅️ 31719 تومان   ▪️لوله صنعتی : 1/2 تا "4 ضخامت 2 ⬅️ 31200 تومان 1/2 تا "8 ضخامت 2/5 تا 6  ⬅️ 31174 تومان⛔️تا اطلاع ثانوی فروش بسته میباشد❌⭕️ قيمت ها با احتساب ٩٪؜ماليات و فروش به صورت رسمي ميباشد ⭕️جهت برقراري تماس با كارشناسان فروش⬇️☎️ 03145400945  ☎️ 031-9101360809131273851  آقای مولوی 09137412265 خانم صحراکار 09137412146  خانم امیری                              #اعتماد_شما_آغاز_تعهد_ماست🤝@Ahanmoolaviali

لوله صنعتی
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 01 بهمن (کد : 54390)

لوله صنعتی

لوله صنعتی
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 01 بهمن (کد : 54372)

شنبه 1بهمن ماه 1401🗓#لوله_درز_مستقیم صنعتی (ضخامت 2 ) - تحویل کارخانه اصفهان سایز 3/4 31500 تومان سایز 1 31500 تومان سایز 1/4 .1 31500 تومان سایز 1/2 .1 31500 تومان سایز 2 31500 تومان🔺 1100 تومان #لوله_گازی روکار سپاهان - بارگیری از اصفهانسایز 1/2 32420 تومان سایز 3/4 32420 تومان سایز 1 32420 تومان سایز 1/2 .1 32420 تومان سایز 1/4 .1 32420 تومان سایز 2 32420 تومان ◽️ثابت#لوله_گازی توکار (API) سپاهان - بارگیری از اصفهانسایز 1/2 33500 تومان سایز 3/4 33500 تومان سایز 1 33500 تومان سایز 1/2 .1 33500 تومان سایز 1/4 .1 33500 تومان سایز 2 33500 تومان ◽️ثابت (داخلی 101 الی 202)☎️03136065000 🆔https://www.instagram.com/ahanatlas/

لوله صنعتی
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 01 بهمن (کد : 54295)

#لیست_کچولوله گاز روکار خانگی("۳/۴و "۱/۲) ضخامت ۲/۳۵⬅️ 31300 تومانلوله گاز روکار خانگی("۱/۴-۱ و" ۱) ضخامت ۲/۸⬅️ 31300 تومانلوله گاز روکار خانگی("۳/۴و "۱/۲) ضخامت ۲/۵⬅️ 30800 تومان لوله گاز روکار خانگی("۱تا "۴) ضخامت ۳تا۴⬅️ 30800 تومانلوله گاز توکار (API) ("۴تا"۱/۲) ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲⬅️ 31700 تومانلوله تست شده(۱/۲-۲تا" ۴) ضخامت ۳ تا ۳/۵⬅️ 30400 تومانلوله تست شده (۱/۲-۱ و" ۱/۲) ضخامت ۲/۲ تا ۲/۸⬅️ 30000 تومان⭕️ قيمت ها با احتساب ٩٪؜ماليات و فروش به صورت رسمي ميباشد ⭕️ فروش بسته می باشد جهت برقراري تماس با كارشناسان فروش⬇️☎️ 03145400945  ☎️ 031-9101360809131273851  آقای مولوی 09137412265 خانم صحراکار 09137412146  خانم امیری                              #اعتماد_شما_آغاز_تعهد_ماست🤝 @Ahanmoolavialiفروشگاه اینترنتی افلاک آّهن (https://b2n.ir/w86254)

لوله صنعتی
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 01 بهمن (کد : 54294)

لیست #لوله_کالوپلوله 6 اینچ ضخامت 6  ⬅️ 32100 تومان لوله 8 اینچ ضخامت 6  ⬅️ 32100 تومان لوله 10اینچ ضخامت 6 ⬅️ 32100 تومان لوله 12اینچ ضخامت 6 ⬅️ 32000 تومان لوله 12اینچ ضخامت 8 ⬅️ 32100 تومان لوله12اینچ ضخامت10 ⬅️ 32200 تومان لوله 14اینچ ضخامت 6 ⬅️ 32000 تومان لوله 14اینچ ضخامت 8 ⬅️ 32100 تومان لوله 14اینچ ضخامت10⬅️ 32200 تومان لوله اسپیرال⬅️ 32100 تومان ⭕️ قيمت ها با احتساب ٩٪؜ماليات و فروش به صورت رسمي ميباشد ⭕️جهت برقراري تماس با كارشناسان فروش⬇️☎️ 03145400945  ☎️ 031-9101360809131273851  آقای مولوی 09137412265  خانم صحراکار 09137412146  خانم امیری                                #اعتمادشماآغازتعهدماست🤝 @Ahanmoolaviali

لوله صنعتی
29 دی، 1401 1 هفته پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 29 دی (کد : 54257)

لیست #لوله_کالوپلوله 6 اینچ ضخامت 6  ⬅️ 31600 تومان لوله 8 اینچ ضخامت 6  ⬅️ 31600 تومان لوله 10اینچ ضخامت 6 ⬅️ 31600 تومان لوله 12اینچ ضخامت 6 ⬅️ 31500 تومان لوله 12اینچ ضخامت 8 ⬅️ 31600 تومان لوله12اینچ ضخامت10 ⬅️ 31700 تومان لوله 14اینچ ضخامت 6 ⬅️ 31500 تومان لوله 14اینچ ضخامت 8 ⬅️ 31600 تومان لوله 14اینچ ضخامت10⬅️ 31700 تومان لوله اسپیرال⬅️ 31600 تومان ⭕️ قيمت ها با احتساب ٩٪؜ماليات و فروش به صورت رسمي ميباشد ⭕️جهت برقراري تماس با كارشناسان فروش⬇️☎️ 03145400945  ☎️ 031-9101360809131273851  آقای مولوی 09137412265  خانم صحراکار 09137412146  خانم امیری                                #اعتمادشماآغازتعهدماست🤝 @Ahanmoolaviali

لوله صنعتی
28 دی، 1401 1 هفته پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 28 دی (کد : 54117)

لیست #لوله_کالوپلوله 6 اینچ ضخامت 6  ⬅️ 31600 تومان لوله 8 اینچ ضخامت 6  ⬅️ 31600 تومان لوله 10اینچ ضخامت 6 ⬅️ 31600 تومان لوله 12اینچ ضخامت 6 ⬅️ 31500 تومان لوله 12اینچ ضخامت 8 ⬅️ 31600 تومان لوله12اینچ ضخامت10 ⬅️ 31700 تومان لوله 14اینچ ضخامت 6 ⬅️ 31500 تومان لوله 14اینچ ضخامت 8 ⬅️ 31600 تومان لوله 14اینچ ضخامت10⬅️ 31700 تومان لوله اسپیرال⬅️ 31600 تومان ⭕️ قيمت ها با احتساب ٩٪؜ماليات و فروش به صورت رسمي ميباشد ⭕️جهت برقراري تماس با كارشناسان فروش⬇️☎️ 03145400945  ☎️ 031-9101360809131273851  آقای مولوی 09137412265  خانم صحراکار 09137412146  خانم امیری                                #اعتمادشماآغازتعهدماست🤝 @Ahanmoolaviali

لوله صنعتی
28 دی، 1401 1 هفته پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 28 دی (کد : 54116)

#لیست_کچولوله گاز روکار خانگی("۳/۴و "۱/۲) ضخامت ۲/۳۵⬅️ 31300 تومانلوله گاز روکار خانگی("۱/۴-۱ و" ۱) ضخامت ۲/۸⬅️ 31300 تومانلوله گاز روکار خانگی("۳/۴و "۱/۲) ضخامت ۲/۵⬅️ 30800 تومان لوله گاز روکار خانگی("۱تا "۴) ضخامت ۳تا۴⬅️ 30800 تومانلوله گاز توکار (API) ("۴تا"۱/۲) ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲⬅️ 31700 تومانلوله تست شده(۱/۲-۲تا" ۴) ضخامت ۳ تا ۳/۵⬅️ 30400 تومانلوله تست شده (۱/۲-۱ و" ۱/۲) ضخامت ۲/۲ تا ۲/۸⬅️ 30000 تومان⭕️ قيمت ها با احتساب ٩٪؜ماليات و فروش به صورت رسمي ميباشد ⭕️جهت برقراري تماس با كارشناسان فروش⬇️☎️ 03145400945  ☎️ 031-9101360809131273851  آقای مولوی 09137412265 خانم صحراکار 09137412146  خانم امیری                              #اعتماد_شما_آغاز_تعهد_ماست🤝 @Ahanmoolavialiفروشگاه اینترنتی افلاک آّهن (https://b2n.ir/w86254)

لوله صنعتی
28 دی، 1401 1 هفته پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 28 دی (کد : 54115)

لیست قیمت محصولات  #گروه_صنعتی_سپاهان▪️لوله گاز روکار: 1/2" تا "2 ضخامت 2/5 تا 3 ⬅️ 32264 تومان 2\1 تا 1/2 1 ضخامت ۲/۳۰ تا ۲/۸ ⬅️32809 تومان▪️لوله مانیس گاز API: 1/2" تا "4 ضخامت 2.8 تا 4.4⬅️ 33354 تومان▪️لوله تست: 1/2 2 تا "8 ضخامت 2/5 تا 4 به بالا ⬅️ 31719 تومان   ▪️لوله صنعتی : 1/2 تا "4 ضخامت 2 ⬅️ 30000 تومان 1/2 تا "8 ضخامت 2/5 تا 6  ⬅️ 31174 تومان ⭕️ قيمت ها با احتساب ٩٪؜ماليات و فروش به صورت رسمي ميباشد ⭕️جهت برقراري تماس با كارشناسان فروش⬇️☎️ 03145400945  ☎️ 031-9101360809131273851  آقای مولوی 09137412265 خانم صحراکار 09137412146  خانم امیری                              #اعتماد_شما_آغاز_تعهد_ماست🤝@Ahanmoolaviali

لوله صنعتی
25 دی، 1401 2 هفته پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 25 دی (کد : 53591)

لیست #لوله_کالوپلوله 6 اینچ ضخامت 6  ⬅️ 30900 تومان لوله 8 اینچ ضخامت 6  ⬅️ 30900 تومان لوله 10اینچ ضخامت 6 ⬅️ 30900 تومان لوله 12اینچ ضخامت 6 ⬅️ 30800 تومان لوله 12اینچ ضخامت 8 ⬅️ 30900 تومان لوله12اینچ ضخامت10 ⬅️ 31000 تومان لوله 14اینچ ضخامت 6 ⬅️ 30800 تومان لوله 14اینچ ضخامت 8 ⬅️ 30900 تومان لوله 14اینچ ضخامت10⬅️ 31000 تومان لوله اسپیرال⬅️ 30900 تومان ⭕️ قيمت ها با احتساب ٩٪؜ماليات و فروش به صورت رسمي ميباشد ⭕️جهت برقراري تماس با كارشناسان فروش⬇️☎️ 03145400945  ☎️ 031-9101360809131273851  آقای مولوی 09137412265  خانم صحراکار 09137412146  خانم امیری                                #اعتمادشماآغازتعهدماست🤝 @Ahanmoolaviali

لوله صنعتی
25 دی، 1401 2 هفته پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 25 دی (کد : 53590)

#لیست_کچولوله گاز روکار خانگی("۳/۴و "۱/۲) ضخامت ۲/۳۵⬅️ 31300 تومانلوله گاز روکار خانگی("۱/۴-۱ و" ۱) ضخامت ۲/۸⬅️ 31300 تومانلوله گاز روکار خانگی("۳/۴و "۱/۲) ضخامت ۲/۵⬅️ 30800 تومان لوله گاز روکار خانگی("۱تا "۴) ضخامت ۳تا۴⬅️ 30800 تومانلوله گاز توکار (API) ("۴تا"۱/۲) ضخامت ۲/۶ تا ۴/۲⬅️ 31700 تومانلوله تست شده(۱/۲-۲تا" ۴) ضخامت ۳ تا ۳/۵⬅️ 30400 تومانلوله تست شده (۱/۲-۱ و" ۱/۲) ضخامت ۲/۲ تا ۲/۸⬅️ 30000 تومان⭕️ قيمت ها با احتساب ٩٪؜ماليات و فروش به صورت رسمي ميباشد ⭕️جهت برقراري تماس با كارشناسان فروش⬇️☎️ 03145400945  ☎️ 031-9101360809131273851  آقای مولوی 09137412265 خانم صحراکار 09137412146  خانم امیری                              #اعتماد_شما_آغاز_تعهد_ماست🤝 @Ahanmoolavialiفروشگاه اینترنتی افلاک آّهن (https://b2n.ir/w86254)

لوله صنعتی
25 دی، 1401 2 هفته پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 25 دی (کد : 53589)

لیست قیمت محصولات  #گروه_صنعتی_سپاهان▪️لوله گاز روکار: 1/2" تا "2 ضخامت 2/5 تا 3 ⬅️ 32264 تومان 2\1 تا 1/2 1 ضخامت ۲/۳۰ تا ۲/۸ ⬅️32809 تومان▪️لوله مانیس گاز API: 1/2" تا "4 ضخامت 2.8 تا 4.4⬅️ 33354 تومان▪️لوله تست: 1/2 2 تا "8 ضخامت 2/5 تا 4 به بالا ⬅️ 31719 تومان   ▪️لوله صنعتی : 1/2 تا "4 ضخامت 2 ⬅️ 30000 تومان 1/2 تا "8 ضخامت 2/5 تا 6  ⬅️ 31174 تومان«««تا اطلاع ثانوی فروش بسته میباشد»»»⭕️ قيمت ها با احتساب ٩٪؜ماليات و فروش به صورت رسمي ميباشد ⭕️جهت برقراري تماس با كارشناسان فروش⬇️☎️ 03145400945  ☎️ 031-9101360809131273851  آقای مولوی 09137412265 خانم صحراکار 09137412146  خانم امیری                              #اعتماد_شما_آغاز_تعهد_ماست🤝@Ahanmoolaviali

لوله صنعتی
19 دی، 1401 3 هفته پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 19 دی (کد : 52756)

لوله صنعتی

لوله صنعتی
19 دی، 1401 3 هفته پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 19 دی (کد : 52752)

لوله