اعلام موجودی ارائه خدمات

ارائه خدمات
06 بهمن، 1401 1 روز پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 06 بهمن (کد : 54881)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول .🔸همراه با بارنامه رسمی🔹دارای کد 59 ذوب اهن🔸با بیش از 30 سال سابقه🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799📌https://www.instagram.com/s.jadeh.co/https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 05 بهمن (کد : 54765)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول .🔸همراه با بارنامه رسمی🔹دارای کد 59 ذوب اهن🔸با بیش از 30 سال سابقه🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799📌https://www.instagram.com/s.jadeh.co/https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 04 بهمن (کد : 54656)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول .🔸همراه با بارنامه رسمی🔹دارای کد 59 ذوب اهن🔸با بیش از 30 سال سابقه🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799📌https://www.instagram.com/s.jadeh.co/https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 03 بهمن (کد : 54485)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول 🔸همراه با بارنامه رسمی 🔹دارای کد 59 ذوب اهن 🔸با بیش از 30 سال سابقه 🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 01 بهمن (کد : 54304)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول 🔸همراه با بارنامه رسمی 🔹دارای کد 59 ذوب اهن 🔸با بیش از 30 سال سابقه 🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
29 دی، 1401 1 هفته پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 29 دی (کد : 54223)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول .🔸همراه با بارنامه رسمی🔹دارای کد 59 ذوب اهن🔸با بیش از 30 سال سابقه🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799📌https://www.instagram.com/s.jadeh.co/https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
28 دی، 1401 1 هفته پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 28 دی (کد : 54124)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول 🔸همراه با بارنامه رسمی 🔹دارای کد 59 ذوب اهن 🔸با بیش از 30 سال سابقه 🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
27 دی، 1401 1 هفته پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 27 دی (کد : 53968)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول 🔸همراه با بارنامه رسمی 🔹دارای کد 59 ذوب اهن 🔸با بیش از 30 سال سابقه 🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
26 دی، 1401 2 هفته پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 26 دی (کد : 53816)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول 🔸همراه با بارنامه رسمی 🔹دارای کد 59 ذوب اهن 🔸با بیش از 30 سال سابقه 🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
25 دی، 1401 2 هفته پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 25 دی (کد : 53588)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول .🔸همراه با بارنامه رسمی🔹دارای کد 59 ذوب اهن🔸با بیش از 30 سال سابقه🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799📌https://www.instagram.com/s.jadeh.co/https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
24 دی، 1401 2 هفته پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 24 دی (کد : 53387)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول 🔸همراه با بارنامه رسمی 🔹دارای کد 59 ذوب اهن 🔸با بیش از 30 سال سابقه 🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
22 دی، 1401 2 هفته پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 22 دی (کد : 53287)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده 🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول 🔸همراه با بارنامه رسمی 🔹دارای کد 59 ذوب اهن 🔸با بیش از 30 سال سابقه 🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799 https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
21 دی، 1401 2 هفته پیش

پودر آبتراش (کولانت) 21 دی (کد : 53101)

این محصول به صورت پودری عرضه می گردد و محلول آن در آب عملکردی مشابه آبتراش دارد. ویژگی ها : * هدایت گرمایی بالا *دارای خاصیت پاک کنندگی *پایداری موثر در آب سخت *قابل رویت بودن سطح کار در زمان عملیات برش و تراش *عدم دو فاز شدن و بو گرفتن در زمان طولانی *دوام و کارایی بالا نسبت به روغن حلشونده *عدم نیاز به سرویس مستمر و بی رویه دستگاه *قابلیت مخلوط سازی با روغن حلشونده در شرایط خاص برای دریافت محصول و مشاوره رایگان با ما در تماس باشید: 09130954195 09130954196 09135326197 031-91014216 031-91014217

ارائه خدمات
21 دی، 1401 2 هفته پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 21 دی (کد : 53041)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده 🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول 🔸همراه با بارنامه رسمی 🔹دارای کد 59 ذوب اهن 🔸با بیش از 30 سال سابقه 🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799 https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
20 دی، 1401 2 هفته پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 20 دی (کد : 52953)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده 🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول 🔸همراه با بارنامه رسمی 🔹دارای کد 59 ذوب اهن 🔸با بیش از 30 سال سابقه 🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799 https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
20 دی، 1401 2 هفته پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 19 دی (کد : 52738)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده 🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول . 🔸همراه با بارنامه رسمی 🔹دارای کد 59 ذوب اهن 🔸با بیش از 30 سال سابقه 🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799 📌https://www.instagram.com/s.jadeh.co/ https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
18 دی، 1401 3 هفته پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 17 دی (کد : 52311)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده 🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول . 🔸همراه با بارنامه رسمی 🔹دارای کد 59 ذوب اهن 🔸با بیش از 30 سال سابقه 🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799 📌https://www.instagram.com/s.jadeh.co/ https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
15 دی، 1401 3 هفته پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 15 دی (کد : 52269)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده 🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول . 🔸همراه با بارنامه رسمی 🔹دارای کد 59 ذوب اهن 🔸با بیش از 30 سال سابقه 🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799 📌https://www.instagram.com/s.jadeh.co/ https://foolad24.com/profile/3590

ارائه خدمات
13 دی، 1401 3 هفته پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 13 دی (کد : 51988)

روغن آبصابون KH-SNG2000 ویژگی محصول : * مقاومت عالی در برابر تشکیل کف و رسوب *عدم وجود مواد مضر و حساسیت زا در ترکیب آن *دارا بودن خاصیت آنتی باکتریال *سازگاری مناسب با انواع فلزات *محافظت از فلزات در برابر خوردگی و زنگ زدگی حین عملیات فلزکاری *قابل کاربرد در عملیات کشش، قالب و قلاویزکاری به صورت خالص

ارائه خدمات
08 دی، 1401 4 هفته پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 08 دی (کد : 51712)

💢حمل و نقل و باربری #سپاهان_جاده 🔹حمل تیر اهن و پروفیل و میلگرد و مقاطع ناودانی و نبشی و ورق های فولادی به صورت رول . 🔸همراه با بارنامه رسمی 🔹دارای کد 59 ذوب اهن 🔸با بیش از 30 سال سابقه 🔹حمل بار به سراسر کشور ☎️ 33860500_031 📱09131179124 📱09131010799 📌https://www.instagram.com/s.jadeh.co/ https://foolad24.com/profile/3590