شرکت حمل و نقل بلم لجستیک

میلاد کشاورز

63%
نام شرکت :

شرکت حمل و نقل بلم لجستیک

نام مدیر عامل :

میلاد کشاورز

کد کاربری :

f24-12002

وب سایت :

-

ایمیل :

keshavarz.m@balam-co.com

تلفن : 02141989192
شناسه ملی :

14011035591

سال آغاز فعالیت :

1324

کد اقتصادی :

14011035591

شماره ثبت :

4470

توضیحات :

شرکت بلم لجستیک

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران میدان آرژانتین خ احمد قصیر خ 13 پ17

کدپستی :

1513816807

تعداد پرسنل :

45

تلفن :

09165909700

توضیحات :

شرکت حمل و نقل جاده ای بلم لجستیک داخلی و بین المللی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

حمل و نقل بلم لجستیک

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

بلم لجستیک

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید