چت
فیلتر نتایج
نام مجموعه
کارخانه
کد کاربری :

f24-15615

تاریخ عضویت :

18 خرداد، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

پروفیل

خدمات بازرگانی :

نبشی پروفیل ناودانی

کد کاربری :

f24-15462

تاریخ عضویت :

25 اردیبهشت، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-14394

تاریخ عضویت :

25 مهر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

انواع توری میلگرد ساده نبشی سیم و سایر مفتول ها

کد کاربری :

f24-14325

تاریخ عضویت :

10 مهر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد تیرآهن تیرآهن هاش تیرآهن لانه زنبوری ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ...

کد کاربری :

f24-14139

تاریخ عضویت :

06 شهریور، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) استیل تیرآهن هاش ورق گالوانیزه نبشی ناودانی ...

کد کاربری :

f24-13978

تاریخ عضویت :

05 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد تیرآهن ورق گرم (سیاه) پروفیل نبشی

کد کاربری :

f24-13222

تاریخ عضویت :

30 بهمن، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) میلگرد تیرآهن نبشی

کد کاربری :

f24-13154

تاریخ عضویت :

18 بهمن، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

انواع توری سایر لوله ها پروفیل تجهیزات و ماشین آلات استیل لوله مانیسمان ...

کد کاربری :

f24-12507

تاریخ عضویت :

25 مهر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن هاش تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) تیرآهن لانه زنبوری پروفیل ...

کد کاربری :

f24-12426

تاریخ عضویت :

10 مهر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان غربي - اروميه

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد نبشی پروفیل

کد کاربری :

f24-12398

تاریخ عضویت :

03 مهر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) نبشی

کد کاربری :

f24-12195

تاریخ عضویت :

24 مرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد نبشی انواع توری

کد کاربری :

f24-12132

تاریخ عضویت :

11 مرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) نبشی

کد کاربری :

f24-12093

تاریخ عضویت :

02 مرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

پروفیل ورق گرم (سیاه) لوله صنعتی میلگرد نبشی تیرآهن

کد کاربری :

f24-11942

تاریخ عضویت :

05 تیر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

سمنان - سمنان

کارخانه :

شمش و تختال میلگرد تیرآهن ناودانی نبشی

خدمات بازرگانی :

تیرآهن شمش و تختال میلگرد ناودانی نبشی

کد کاربری :

f24-11649

تاریخ عضویت :

19 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن فلزات آلیاژی نبشی میلگرد

کد کاربری :

f24-11566

تاریخ عضویت :

07 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن پروفیل ورق گرم (سیاه) میلگرد نبشی ناودانی ...

کد کاربری :

f24-11379

تاریخ عضویت :

27 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق روغنی (سرد) میلگرد لوله صنعتی نبشی تیرآهن ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-7911

تاریخ عضویت :

01 خرداد، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد) ورق اسید شویی میلگرد میلگرد ساده ...

کد کاربری :

f24-5140

تاریخ عضویت :

18 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - بناب

کارخانه :

نبشی

خدمات بازرگانی :

نبشی

کد کاربری :

f24-4779

تاریخ عضویت :

02 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد تیرآهن ناودانی نبشی

کد کاربری :

f24-4635

تاریخ عضویت :

19 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

استیل ورق گرم (سیاه) شمش و تختال مواد معدنی تیرآهن نبشی ...

کد کاربری :

f24-2578

تاریخ عضویت :

22 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

پروفیل لوله مانیسمان لوله گاز رسانی نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-1862

تاریخ عضویت :

06 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن نبشی

کد کاربری :

f24-1048

تاریخ عضویت :

16 دی، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

پروفیل لوله صنعتی نبشی نبشی ورق گرم (سیاه) لوله داربستی

کد کاربری :

f24-549

تاریخ عضویت :

02 آبان، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - آذرشهر

کارخانه :

نبشی نبشی

خدمات بازرگانی :

نبشی

کد کاربری :

f24-17435

تاریخ عضویت :

23 بهمن، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

مازندران - بابل

خدمات بازرگانی :

میلگرد تیرآهن ناودانی نبشی

کد کاربری :

f24-15920

تاریخ عضویت :

02 مرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

میلگرد ورق گرم (سیاه) ناودانی نبشی پروفیل لوله صنعتی

کد کاربری :

f24-12695

تاریخ عضویت :

01 آذر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

-

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی استیل تیرآهن ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه) لوله مانیسمان ...

کد کاربری :

f24-12590

تاریخ عضویت :

10 آبان، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد نبشی تیرآهن ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد) ...

×