نام شرکت :

شرکت فرداد فاطر آبان

نام مدیر عامل :

صابری

کد کاربری :

f24-13154

وب سایت :

http://fardadaban.ir

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1400

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شرکت فرداد فاطر آبان با هدف توسعه تولید و عرضه کل محوره تجهیزات ساختمانی صنعتی و سوله سازی سرد خانه ولوله های خانگی و صنعتی و کشاورزی تاسیس شده است. توری مرغی و حصاری و گابیون و ....

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان خیابان شیخ مفید خیابان آیت الله ارباب ما بین کوچه 7تا 9 ساختمان پویا طبقه دوم

کدپستی :

8165816381

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

03136612579

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر لوله ها

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

انواع توری

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

توری مرغی و حصاری و گابیون و ....

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی شرکت فرداد فاطر آبان

مشاهده بیشتر

درخواست خرید شرکت فرداد فاطر آبان

مشاهده بیشتر