محمد حسین بابائی ( فولاد آرسیس) (اقای حسین خانی) - 11566

محمد حسین بابائی ( فولاد آرسیس)

اقای حسین خانی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

محمد حسین بابائی ( فولاد آرسیس)

نام مدیر عامل :

اقای حسین خانی

کد کاربری :

f24-11566

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی تمامی مقاطع فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس انبار :

تهران ،تهران آهن مکان

آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×