تامین کنندگان فولاد 24

کد کاربری :

f24-15787

تاریخ عضویت :

15 تیر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

کارخانه :

تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-14287

تاریخ عضویت :

30 شهریور، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن (IPE) تیرآهن هاش (H) ناودانی ناودانی ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-13696

تاریخ عضویت :

22 خرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

ورق اسید شویی ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی

خدمات بازرگانی :

ورق اسید شویی ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-12908

تاریخ عضویت :

08 دی، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - مبارکه

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق قلع اندود (تین پلیت) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی پروفیل ورق اسید شویی ...

کد کاربری :

f24-11244

تاریخ عضویت :

27 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-4453

تاریخ عضویت :

13 مهر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-4260

تاریخ عضویت :

27 مرداد، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

پروفیل پروفیل z(پرلین) لوله داربستی فلزات رنگی ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه)

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار نبشی ورق گالوانیزه و رنگی ورق روغنی (سرد) ...

کد کاربری :

f24-831

تاریخ عضویت :

28 آذر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق گرم (سیاه) ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-387

تاریخ عضویت :

05 مهر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

پروفیل نبشی فلزات غیر آهنی فلزات غیر آهنی

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-14371

تاریخ عضویت :

21 مهر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-14265

تاریخ عضویت :

27 شهریور، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-11982

تاریخ عضویت :

10 تیر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) پروفیل ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی ورق روغنی (سرد) میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-11786

تاریخ عضویت :

09 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار تیرآهن (IPE) نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-10813

تاریخ عضویت :

12 آذر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) لوله صنعتی ناودانی تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار پروفیل

کد کاربری :

f24-5301

تاریخ عضویت :

23 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - اسلامشهر

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) نبشی ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-1248

تاریخ عضویت :

02 بهمن، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار تیرآهن (IPE) نبشی ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-610

تاریخ عضویت :

21 آبان، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-16285

تاریخ عضویت :

19 شهریور، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق روغنی (سرد)

کد کاربری :

f24-14990

تاریخ عضویت :

21 بهمن، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-14888

تاریخ عضویت :

04 بهمن، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - فلاورجان

کارخانه :

تجهیزات و ماشین آلات تجهیزات و ماشین آلات تجهیزات و ماشین آلات

خدمات بازرگانی :

تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-14792

تاریخ عضویت :

17 دی، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-14451

تاریخ عضویت :

05 آبان، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

گيلان - رشت

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار پروفیل ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-14365

تاریخ عضویت :

20 مهر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

تجهیزات و ماشین آلات

خدمات بازرگانی :

تولیدات و مصنوعات فلزی میلگرد آجدار میلگرد ساده میلگرد کلاف ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ...

کد کاربری :

f24-14326

تاریخ عضویت :

10 مهر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار تیرآهن (IPE) قوطی ستونی

کد کاربری :

f24-13573

تاریخ عضویت :

27 اردیبهشت، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

فلزات غیر آهنی

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-9971

تاریخ عضویت :

23 شهریور، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - نجف آباد

کارخانه :

فلزات رنگی

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-9929

تاریخ عضویت :

17 شهریور، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار تیرآهن (IPE) شمش و تختال تیرآهن (IPE)

کد کاربری :

f24-9635

تاریخ عضویت :

29 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی پروفیل نبشی ...

کد کاربری :

f24-6449

تاریخ عضویت :

19 بهمن، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

تولیدات و مصنوعات فلزی ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-4591

تاریخ عضویت :

13 آبان، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

قزوين - قزوين

خدمات بازرگانی :

پروفیل ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) تیرآهن (IPE) نبشی میلگرد آجدار

×