چت
فیلتر نتایج
نام مجموعه
کارخانه
فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .
کد کاربری :

f24-14851

تاریخ عضویت :

27 دی، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

پروفیل

خدمات بازرگانی :

پروفیل سایر لوله ها میلگرد تیرآهن ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد) ...

کد کاربری :

f24-13393

تاریخ عضویت :

10 فروردین، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

نبشی ناودانی تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) ورق قلع اندود (تین پلیت)

کد کاربری :

f24-12278

تاریخ عضویت :

10 شهریور، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی تیرآهن میلگرد فلزات غیر آهنی

کد کاربری :

f24-11690

تاریخ عضویت :

24 اردیبهشت، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

پروفیل ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه

کد کاربری :

f24-10985

تاریخ عضویت :

14 دی، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه ورق اسید شویی میلگرد پروفیل ...

کد کاربری :

f24-5433

تاریخ عضویت :

25 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-5295

تاریخ عضویت :

23 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد) تولیدات و مصنوعات فلزی

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد)

کد کاربری :

f24-4737

تاریخ عضویت :

25 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

آذربايجان شرقي - آذرشهر

کارخانه :

پروفیل

خدمات بازرگانی :

نبشی پروفیل سیم و سایر مفتول ها تولیدات و مصنوعات فلزی تولیدات و مصنوعات فلزی تولیدات و مصنوعات فلزی

کد کاربری :

f24-4660

تاریخ عضویت :

20 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد

کد کاربری :

f24-4260

تاریخ عضویت :

27 مرداد، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن میلگرد نبشی ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد) ...

کد کاربری :

f24-17572

تاریخ عضویت :

15 اسفند، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اردبيل - اردبيل

خدمات بازرگانی :

میلگرد

کد کاربری :

f24-16770

تاریخ عضویت :

23 آبان، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

مواد معدنی

کد کاربری :

f24-16097

تاریخ عضویت :

25 مرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه ورق گرم (سیاه) تیرآهن تیرآهن هاش فلزات غیر آهنی

کد کاربری :

f24-15787

تاریخ عضویت :

15 تیر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

کارخانه :

تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-13696

تاریخ عضویت :

22 خرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

ورق اسید شویی ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه

خدمات بازرگانی :

ورق اسید شویی ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-11079

تاریخ عضویت :

01 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

فلزات غیر آهنی

خدمات بازرگانی :

شمش و تختال میلگرد مواد معدنی فلزات غیر آهنی

کد کاربری :

f24-10813

تاریخ عضویت :

12 آذر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) لوله صنعتی ناودانی تیرآهن میلگرد پروفیل

کد کاربری :

f24-10707

تاریخ عضویت :

24 آبان، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه ورق اسید شویی

کد کاربری :

f24-7424

تاریخ عضویت :

11 اردیبهشت، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

پروفیل

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) پروفیل استیل ورق گالوانیزه لوله مبلی ...

کد کاربری :

f24-4453

تاریخ عضویت :

13 مهر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه

کد کاربری :

f24-17777

تاریخ عضویت :

19 اردیبهشت، 1403

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

پروفیل پروفیل z (زد) سایر لوله ها قوطی ستونی لوله داربستی

خدمات بازرگانی :

پروفیل z (زد) تیرآهن سایر لوله ها نبشی ورق گرم (سیاه) ورق رنگی ...

کد کاربری :

f24-13993

تاریخ عضویت :

10 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

میلگرد تیرآهن نبشی ناودانی میلگرد کلاف شمش و تختال ...

کد کاربری :

f24-13956

تاریخ عضویت :

02 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

کارخانه :

تولیدات و مصنوعات فلزی

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد) تیرآهن میلگرد

کد کاربری :

f24-11982

تاریخ عضویت :

10 تیر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن پروفیل ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه ورق روغنی (سرد) میلگرد

کد کاربری :

f24-17394

تاریخ عضویت :

15 بهمن، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

شمش و تختال

کد کاربری :

f24-17090

تاریخ عضویت :

04 دی، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

چهارمحال وبختيارئ - شهركرد

کارخانه :

سایر

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-14990

تاریخ عضویت :

21 بهمن، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات میلگرد

کد کاربری :

f24-14888

تاریخ عضویت :

04 بهمن، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - فلاورجان

کارخانه :

تجهیزات و ماشین آلات تجهیزات و ماشین آلات تجهیزات و ماشین آلات

خدمات بازرگانی :

تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-14792

تاریخ عضویت :

17 دی، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-14451

تاریخ عضویت :

05 آبان، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

گيلان - رشت

خدمات بازرگانی :

میلگرد پروفیل ورق گرم (سیاه)

×