تامین کنندگان فولاد 24

کد کاربری :

f24-13696

تاریخ عضویت :

22 خرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

ورق اسید شویی ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی

خدمات بازرگانی :

ورق اسید شویی ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-4453

تاریخ عضویت :

13 مهر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-4260

تاریخ عضویت :

27 مرداد، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

محصولات تولیدی :

پروفیل پروفیل z(پرلین) لوله داربستی فلزات رنگی ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه) ...

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار نبشی ورق گالوانیزه و رنگی ورق روغنی (سرد) ...

کد کاربری :

f24-14365

تاریخ عضویت :

20 مهر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

محصولات تولیدی :

تجهیزات و ماشین آلات

خدمات بازرگانی :

تولیدات و مصنوعات فلزی میلگرد آجدار میلگرد ساده میلگرد کلاف ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ...

کد کاربری :

f24-14265

تاریخ عضویت :

27 شهریور، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-11786

تاریخ عضویت :

09 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار تیرآهن (IPE) نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-6096

تاریخ عضویت :

23 دی، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - مبارکه

محصولات تولیدی :

تجهیزات و ماشین آلات

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) فلزات آلیاژی لوله صنعتی ناودانی قوطی ستونی

کد کاربری :

f24-14888

تاریخ عضویت :

04 بهمن، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - فلاورجان

محصولات تولیدی :

تجهیزات و ماشین آلات تجهیزات و ماشین آلات تجهیزات و ماشین آلات

خدمات بازرگانی :

تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-14612

تاریخ عضویت :

13 آذر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

محصولات تولیدی :

پروفیل فلزات آلیاژی میلگرد آجدار

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-14451

تاریخ عضویت :

05 آبان، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

گيلان - رشت

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار پروفیل ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-13573

تاریخ عضویت :

27 اردیبهشت، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

سایر فلزات

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-12908

تاریخ عضویت :

08 دی، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - مبارکه

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق قلع اندود (تین پلیت) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی پروفیل ورق اسید شویی ...

کد کاربری :

f24-11079

تاریخ عضویت :

01 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

محصولات تولیدی :

سایر فلزات

خدمات بازرگانی :

شمش میلگرد آجدار مواد اولیه خام سایر فلزات

کد کاربری :

f24-9971

تاریخ عضویت :

23 شهریور، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - نجف آباد

محصولات تولیدی :

فلزات رنگی

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-9929

تاریخ عضویت :

17 شهریور، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار تیرآهن (IPE) شمش تیرآهن (IPE)

کد کاربری :

f24-9635

تاریخ عضویت :

29 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی پروفیل نبشی ...

کد کاربری :

f24-6449

تاریخ عضویت :

19 بهمن، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

محصولات تولیدی :

تولیدات و مصنوعات فلزی ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-4591

تاریخ عضویت :

13 آبان، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

قزوين - قزوين

خدمات بازرگانی :

پروفیل ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) تیرآهن (IPE) نبشی میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-4301

تاریخ عضویت :

04 شهریور، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

پروفیل ورق گرم (سیاه) لوله صنعتی سایر لوله ها

کد کاربری :

f24-3788

تاریخ عضویت :

20 خرداد، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق قلع اندود (تین پلیت) ورق گالوانیزه و رنگی پروفیل تیرآهن (IPE) ...

کد کاربری :

f24-15499

تاریخ عضویت :

01 خرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-15445

تاریخ عضویت :

24 اردیبهشت، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

ارائه خدمات

کد کاربری :

f24-15302

تاریخ عضویت :

31 فروردین، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) تیرآهن لانه زنبوری تیرآهن هاش (H) سیم و سایر مفتول ها پروفیل سایر ...

کد کاربری :

f24-15063

تاریخ عضویت :

05 اسفند، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

لوله صنعتی

کد کاربری :

f24-14814

تاریخ عضویت :

21 دی، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - بناب

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار تیرآهن (IPE) ناودانی نبشی پروفیل ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-14759

تاریخ عضویت :

11 دی، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

قم - قم

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-14675

تاریخ عضویت :

22 آذر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

استیل پروفیل تیرآهن (IPE) فلزات آلیاژی ورق روغنی (سرد) ورق اسید شویی ...

کد کاربری :

f24-14668

تاریخ عضویت :

21 آذر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

مواد اولیه خام

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) شمش مواد اولیه خام میلگرد آجدار ورق گالوانیزه و رنگی ورق گرم (سیاه) ...

کد کاربری :

f24-14666

تاریخ عضویت :

21 آذر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

تجهیزات و ماشین آلات

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-14439

تاریخ عضویت :

03 آبان، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

سایر فلزات

×