تامین کنندگان فولاد 24

تمام مسئولیت محتوای (متنی، تصویری، صوتی، فایل و…) و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطرح شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشرکننده است و فولاد۲۴ هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

روابط عمومی فولاد۲۴
کد کاربری :

f24-12070

تاریخ عضویت :

27 تیر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه) قوطی ستونی

کد کاربری :

f24-11143

تاریخ عضویت :

10 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

محصولات تولیدی :

شمش

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار مواد اولیه خام میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-10531

تاریخ عضویت :

21 مهر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار تیرآهن هاش (H) پروفیل ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-10366

تاریخ عضویت :

08 مهر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-4638

تاریخ عضویت :

19 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

ورق روغنی (سرد) ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی ورق قلع اندود (تین پلیت) استیل

کد کاربری :

f24-13025

تاریخ عضویت :

27 دی، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار تیرآهن (IPE) نبشی پروفیل ناودانی

کد کاربری :

f24-12806

تاریخ عضویت :

21 آذر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-12707

تاریخ عضویت :

02 آذر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - بناب

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-11079

تاریخ عضویت :

01 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

محصولات تولیدی :

سایر فلزات

خدمات بازرگانی :

شمش میلگرد آجدار مواد اولیه خام سایر فلزات

کد کاربری :

f24-9971

تاریخ عضویت :

23 شهریور، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - نجف آباد

محصولات تولیدی :

فلزات رنگی

کد کاربری :

f24-9635

تاریخ عضویت :

29 مرداد، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی پروفیل نبشی ...

کد کاربری :

f24-5511

تاریخ عضویت :

27 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-4591

تاریخ عضویت :

13 آبان، 1398

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

قزوين - قزوين

خدمات بازرگانی :

پروفیل ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) تیرآهن (IPE) نبشی میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-4301

تاریخ عضویت :

04 شهریور، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

پروفیل ورق گرم (سیاه) لوله صنعتی سایر لوله ها

کد کاربری :

f24-776

تاریخ عضویت :

20 آذر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

میلگرد آجدار شمش

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار شمش

کد کاربری :

f24-14198

تاریخ عضویت :

15 شهریور، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

تهران - رباط کريم

محصولات تولیدی :

تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-14076

تاریخ عضویت :

25 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

لوله مانیسمان لوله صنعتی استیل لوله آبرسانی لوله گالوانیزه

کد کاربری :

f24-13724

تاریخ عضویت :

26 خرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

شمش ورق گرم (سیاه) مواد اولیه خام ورق گالوانیزه و رنگی میلگرد آجدار ورق روغنی (سرد) ...

کد کاربری :

f24-13530

تاریخ عضویت :

12 اردیبهشت، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

تولیدات و مصنوعات فلزی

کد کاربری :

f24-12431

تاریخ عضویت :

11 مهر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

يزد - يزد

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار تیرآهن (IPE)

کد کاربری :

f24-12405

تاریخ عضویت :

04 مهر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-12281

تاریخ عضویت :

10 شهریور، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی شمش مواد اولیه خام

کد کاربری :

f24-10650

تاریخ عضویت :

15 آبان، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

محصولات تولیدی :

ورق گالوانیزه و رنگی ورق روغنی (سرد) ورق اسید شویی

خدمات بازرگانی :

ورق اسید شویی تیرآهن (IPE) شمش پروفیل لوله صنعتی میلگرد آجدار ...

کد کاربری :

f24-10635

تاریخ عضویت :

11 آبان، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار

کد کاربری :

f24-9785

تاریخ عضویت :

05 شهریور، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی فلزات آلیاژی قراضه (ضایعات) فلزات آلیاژی

کد کاربری :

f24-8806

تاریخ عضویت :

29 تیر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

کرمانشاه - کرمانشاه

محصولات تولیدی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-7118

تاریخ عضویت :

26 فروردین، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

ورق گرم (سیاه) لوله مانیسمان ورق گرم (سیاه)

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) لوله مانیسمان ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-5182

تاریخ عضویت :

19 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی تیرآهن (IPE) نبشی ...

کد کاربری :

f24-4924

تاریخ عضویت :

10 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

محصولات تولیدی :

تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-4684

تاریخ عضویت :

22 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

محصولات تولیدی :

تولیدات و مصنوعات فلزی تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ...

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید