تامین کنندگان فولاد 24

تمام مسئولیت محتوای (متنی، تصویری، صوتی، فایل و…) و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطرح شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشرکننده است و فولاد۲۴ هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

روابط عمومی فولاد۲۴
کد کاربری :

f24-3788

تاریخ عضویت :

20 خرداد، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق قلع اندود (تین پلیت) ورق گالوانیزه و رنگی پروفیل تیرآهن (IPE) ...

کد کاربری :

f24-3556

تاریخ عضویت :

24 اردیبهشت، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

البرز - کرج

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی ورق روغنی (سرد) تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار لوله صنعتی ...

کد کاربری :

f24-837

تاریخ عضویت :

29 آذر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد آجدار مواد اولیه خام شمش

کد کاربری :

f24-807

تاریخ عضویت :

26 آذر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی

کد کاربری :

f24-631

تاریخ عضویت :

24 آبان، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) تیرآهن (IPE) ورق گالوانیزه و رنگی ورق اسید شویی سیم و سایر مفتول ها ...

کد کاربری :

f24-13037

تاریخ عضویت :

28 دی، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

لوله صنعتی

کد کاربری :

f24-12955

تاریخ عضویت :

14 دی، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

فلزات رنگی

خدمات بازرگانی :

سایر فلزات فلزات رنگی

کد کاربری :

f24-12912

تاریخ عضویت :

08 دی، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

لوله مانیسمان استیل تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-12908

تاریخ عضویت :

08 دی، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - مبارکه

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق قلع اندود (تین پلیت) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی پروفیل ورق اسید شویی

کد کاربری :

f24-12138

تاریخ عضویت :

12 مرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

مرکزي - اراک

محصولات تولیدی :

پروفیل

خدمات بازرگانی :

پروفیل

کد کاربری :

f24-11891

تاریخ عضویت :

30 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

محصولات تولیدی :

لوله صنعتی قوطی ستونی ناودانی میلگرد ساده تیرآهن (IPE) ورق گرم (سیاه) ...

کد کاربری :

f24-11789

تاریخ عضویت :

10 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

خدمات بازرگانی :

شمش نبشی سایر فلزات

کد کاربری :

f24-11758

تاریخ عضویت :

04 خرداد، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی ورق گرم (سیاه) تیرآهن (IPE) نبشی ورق روغنی (سرد) شمش ...

کد کاربری :

f24-10985

تاریخ عضویت :

14 دی، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ورق اسید شویی

کد کاربری :

f24-10799

تاریخ عضویت :

09 آذر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

محصولات تولیدی :

تولیدات و مصنوعات فلزی ورق گالوانیزه و رنگی ورق گالوانیزه و رنگی ورق گالوانیزه و رنگی ورق گرم (سیاه)

خدمات بازرگانی :

پروفیل

کد کاربری :

f24-4639

تاریخ عضویت :

19 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) فلزات آلیاژی تیرآهن هاش (H) تیرآهن (IPE)

کد کاربری :

f24-3006

تاریخ عضویت :

24 فروردین، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی پروفیل تیرآهن (IPE) میلگرد آجدار ...

کد کاربری :

f24-12929

تاریخ عضویت :

11 دی، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

پروفیل z(پرلین) تیرآهن (IPE) تیرآهن هاش (H) ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه و رنگی ورق روغنی (سرد) ...

کد کاربری :

f24-11088

تاریخ عضویت :

04 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

قم - قم

محصولات تولیدی :

ورق گرم (سیاه) تجهیزات و ماشین آلات میلگرد آجدار ورق گالوانیزه و رنگی

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-10805

تاریخ عضویت :

10 آذر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ناودانی ناودانی میلگرد آجدار ...

کد کاربری :

f24-10622

تاریخ عضویت :

10 آبان، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

سیم و سایر مفتول ها

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها

کد کاربری :

f24-5844

تاریخ عضویت :

08 دی، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گالوانیزه و رنگی ورق روغنی (سرد)

کد کاربری :

f24-5433

تاریخ عضویت :

25 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تجهیزات و ماشین آلات

کد کاربری :

f24-4737

تاریخ عضویت :

25 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

آذربايجان شرقي - آذرشهر

محصولات تولیدی :

پروفیل

خدمات بازرگانی :

نبشی پروفیل سیم و سایر مفتول ها تولیدات و مصنوعات فلزی تولیدات و مصنوعات فلزی تولیدات و مصنوعات فلزی

کد کاربری :

f24-4677

تاریخ عضویت :

22 آبان، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

محصولات تولیدی :

تولیدات و مصنوعات فلزی

خدمات بازرگانی :

ورق روغنی (سرد) ورق گالوانیزه و رنگی ورق گرم (سیاه) تیرآهن (IPE) نبشی پروفیل ...

کد کاربری :

f24-766

تاریخ عضویت :

18 آذر، 1397

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

لوله گالوانیزه لوله صنعتی لوله گاز رسانی لوله مانیسمان سایر لوله ها

خدمات بازرگانی :

لوله مانیسمان لوله گاز رسانی

کد کاربری :

f24-13574

تاریخ عضویت :

27 اردیبهشت، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

محصولات تولیدی :

فلزات رنگی

کد کاربری :

f24-12226

تاریخ عضویت :

01 شهریور، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - رباط کريم

محصولات تولیدی :

تولیدات و مصنوعات فلزی

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) تولیدات و مصنوعات فلزی فلزات آلیاژی ورق گالوانیزه و رنگی تولیدات و مصنوعات فلزی میلگرد آجدار ...

کد کاربری :

f24-10792

تاریخ عضویت :

06 آذر، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - گلپايگان

خدمات بازرگانی :

مواد اولیه خام شمش

کد کاربری :

f24-13570

تاریخ عضویت :

26 اردیبهشت، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

محصولات تولیدی :

مواد اولیه خام شمش پروفیل

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید