چت

نیایش صنعت مهرگان (مجید احمدی) - 4692

نیایش صنعت مهرگان

مجید احمدی

83%
جزئیات...
نام شرکت :

نیایش صنعت مهرگان

نام مدیر عامل :

مجید احمدی

کد کاربری :

f24-4692

وب سایت : https://t.me/Niyayeshsanaat
ایمیل :

niayeshsanatmehregan@gmail.com

تلفن : 03136269936 ، 03136269937 ،
شناسه ملی :

14007544968

سال آغاز فعالیت :

1397

کد اقتصادی :

411583919367

شماره ثبت :

60366

توضیحات :

فروش محصولات ذوب آهن(میلگرد و تیرآهن) سیرجان،بافق،نیشابور،میانه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان خ شریعتی شرقی ساختمان چهلستون

کدپستی :

8173997984

تلفن :

03136269936

تعداد پرسنل :

10

کدپستی :

8173997984

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد

فایل های ضمیمه :
×