نام شرکت :

نیایش صنعت مهرگان

نام مدیر عامل :

مجید احمدی

کد کاربری :

f24-4692

وب سایت :

https://t.me/niyayeshshsanaat

ایمیل :

niayeshsanatmehregan@gmail.com

تلفن : 03136260097 ،
شناسه ملی :

14007544968

سال آغاز فعالیت :

1397

کد اقتصادی :

411583919367

شماره ثبت :

60366

توضیحات :

نیایش صنعت مهرگان توزیع میلگرد و تیرآهن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان خ شریعتی شرقی ساختمان چهلستون

کدپستی :

8173997984

تعداد پرسنل :

10

تلفن :

03136280097

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
گالری تصاویر
افتخارات و گواهینامه ها

آگهی های فروش نیایش صنعت مهرگان

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید