شرکت بازرگانی کوشا شمیم اسپادانا

حمیدرضا کمال

61%

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-32834 - RFQ-822

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی 2 عرض 125 خریداریم .

11 مرداد، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)