شرکت بازرگانی کوشا شمیم اسپادانا

حمیدرضا کمال

62%

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-32834

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی 2 عرض 125 خریداریم .

11 مرداد، 1399