آگهی های خرید شرکت بازرگانی کوشا شمیم اسپادانا (حمیدرضا کمال)

شرکت بازرگانی کوشا شمیم اسپادانا

حمیدرضا کمال

61%
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-32834
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی 2 عرض 125 خریداریم .

11 مرداد، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31530
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق الومینیوم صاف با پوشش پلی کرافت،ضخامت تجمیعی 0/8 م. ...

23 تیر، 1399
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29392
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق 2 روغنی کوتاه و بلند خریداریم .031-32350152

20 خرداد، 1399
درخواست خرید میلگرد - RFQ-28845
دسته محصول :

میلگرد آجدار

گرد 18 و22 و20

10 خرداد، 1399
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28160
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق 2 عرض 1 و 125 روغنی

28 اردیبهشت، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-28159
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق 3 و 4 عرض 125

28 اردیبهشت، 1399
درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-25861
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق 3 اسید شویی خریداریم

27 فروردین، 1399
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-25518
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

تیراهن سایز 20 تا 30 خریداریم.

23 فروردین، 1399
درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-24258
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق 4 اسید شویی 1 ظرفیت خریداریم

06 اسفند، 1398
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23497
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

26 بهمن، 1398
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23496
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

26 بهمن، 1398
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23491
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق 6 عرض 1 متر خریداریم

24 بهمن، 1398
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-23129
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

20 بهمن، 1398
درخواست خرید میلگرد - RFQ-23126
دسته محصول :

میلگرد آجدار

20 بهمن، 1398
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-22669
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق 1.5 روغنی عرض 1 متر

14 بهمن، 1398
درخواست خرید ورق قلع اندود (تین پلیت) - RFQ-22073
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

885*845 و820*712

06 بهمن، 1398
درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-22072
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق 70 الی1/5 ابعاد متغیر

06 بهمن، 1398
درخواست خرید میلگرد - RFQ-22070
دسته محصول :

میلگرد آجدار

ذوبی

06 بهمن، 1398
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21665
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق 6 فابریک

30 دی، 1398
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21589
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق اکسین 20 ، 5 برگ ورق اکسین 25 ،3 برگورق اکسین 30 ، ...

30 دی، 1398
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21305
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

26 دی، 1398
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21113
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

24 دی، 1398
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21057
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

23 دی، 1398
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-20681
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق 3 st 14 خریداریم

18 دی، 1398
درخواست خرید میلگرد - RFQ-20630
دسته محصول :

میلگرد آجدار

میلگرد 12 ذوب خریداریم.

17 دی، 1398
درخواست خرید سایر فلزات - RFQ-20587
دسته محصول :

سایر فلزات

تسمه 10 st52 تسمه 10 st 52( 251 متر )

16 دی، 1398
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-20586
دسته محصول :

نبشی

ناودانی30*st 52 3

16 دی، 1398
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20585
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق 6 st 52

16 دی، 1398
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20584
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق 8 st 52

16 دی، 1398
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20583
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق آجدار 8 آج 2 st528*2

16 دی، 1398

آخرین آگهی های خرید فولاد 24