شرکت بازرگانی کوشا شمیم اسپادانا

حمیدرضا کمال

61%

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28160

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق 2 عرض 1 و 125 روغنی

28 اردیبهشت، 1399