آگهی های فروش شرکت بازرگانی کوشا شمیم اسپادانا (حمیدرضا کمال)

شرکت بازرگانی کوشا شمیم اسپادانا

حمیدرضا کمال

61%
صورت بار ورق گرم (سیاه) (16295)

ورق 2*125 گرید st37 ورق 2*125 گرید w22

28 فروردین، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (15496)

ورق ۳.۳ عرض ۱۵۵۵

02 اسفند، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (15495)

ورق ۲عرض ۱۲۱ St37

02 اسفند، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (15494)

#ورق سیاه ورق ۱.۸ عرض ۱۲۵

02 اسفند، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (15493)

ورق ۲عرض ۱۲۳ St33

02 اسفند، 1399
صورت بار میلگرد ساده (15492)

میلگرد کلیه سایزها #نیشابور #زاگرس #ذوب #ابرکوه

02 اسفند، 1399
صورت بار تیرآهن (IPE) (15491)

تیرآهن سایز ۱۴الی ۳۰

02 اسفند، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (15490)

ورق ۴عرض ۱.۵ ورق ۶عرض ۱.۵ ورق ۸عرض ۱.۵ ورق ۱۰عرض ۱.۵ ورق ۱۲ عرض ۱.۵ ورق ۱۵عرض ۱.۵

02 اسفند، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (15489)

ورق ۲عرض ۱۲۵ ورق ۳عرض ۱۲۵ ورق ۴عرض ۱۲۵

02 اسفند، 1399
صورت بار میلگرد آجدار (15338)

میلگرد نیشابور موجود است .

26 بهمن، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (15010)

ورق اهوازی ورق 2 ورق 2.8 ورق2.35 ورق2.5 ورق 2.2 ورق 3

15 بهمن، 1399
صورت بار تیرآهن (IPE) (15009)

📌تیرآهن 16 موجود است

15 بهمن، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (15008)

ورق 1190* 2.7 S235jr #مبارکه ورق 1250* S235jr 3.68 ورق 1250*3.68#درجه 2#سبا ورق 1250*4.15#درجه 1 St37 ورق1500*5#درجه 2#سبا ورق1250*5.15 S235jr#سبا ورق 1500*6#درجه 2 #سبا ورق 1492*7.8 S235jr#سبا ورق1250*3 St37

15 بهمن، 1399
صورت بار تیرآهن (IPE) (14915)

تیرآهن 16#ذوب موجود است

12 بهمن، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (14573)

📌#ورق_اهوازی ورق ۲ ورق ۲.۲ ورق ۲.۳۵ ورق ۲.۵ ورق ۲.۸ ورق ۳.۵ ورق ۳.۸ ورق ۴

01 بهمن، 1399
صورت بار سایر فلزات (14572)

📌اسپیره موجود است

01 بهمن، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (14416)

📌ورق_گیلان کویل گرم گیلان ۲ عرض ۱۰۰۰ St37 کویل گرم گیلان ۲.۵ عرض ۱۰۰۰ St37 کویل گرم گیلان ۳ عرض ۱۰۰۰ St37 کویل گرم گیلان ۳۰۵ عرض ۱۰۰۰ St37 کویل گرم گیلان ۴ عرض ۱۰۰۰ St37

24 دی، 1399
صورت بار ورق روغنی (سرد) (14384)

ورق روغنی ۱ عرض ۱۲۵ St12 #فولاد مبارکه

23 دی، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (14383)

ورق ۸ عرض ۱۲۵ St52

23 دی، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (14382)

ورق ۲ عرض ۱۲۵ St37 ورق ۸ عرض ۱.۵ St37

23 دی، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (14381)

📌#ورق_اهوازی ورق ۲.۵ ورق ۲.۸ ورق ۳

23 دی، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (14380)

📌#ورق_گیلان ورق ۲ ورق ۲.۵ ورق ۳ ورق ۴

23 دی، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (13535)

#ورق _گیلان ورق ۸ ورق ۱۰ ورق ۱۲ #کارخانه #تهران

26 آذر، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (13534)

ورق ۳.۲ عرض ۱۲۱۵ St33 ورق ۳.۳ عرض ۱۲۸۰ st37 ورق ۵ عرض ۱۲۵۰ st33 ورق ۵.۱۷ عرض ۱۲۵۰ st37 ورق ۸ عرض ۱۱۵۰ st33 ورق ۸ عرض ۱۲۰۰ st33 ورق ۱۰ عرض ۱۵۰۰ st52 ورق ۱۰ عرض ۱۲۰۰ st44 ورق ۳ عرض ۱۱۵۰ st37

26 آذر، 1399
صورت بار سایر فلزات (13533)

سپری ۳ سپری ۴ سپری ۵ سپری ۶

26 آذر، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (13532)

ورق ۵ عرض ۱.۵

26 آذر، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (13531)

ورق ۶ ورق ۸ #سبا

26 آذر، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (13530)

#ورق_اهوازی ورق ۴/۲ ورق ۳/۸ ورق ۳/۵ ورق ۴ ورق ۲ ورق ۲/۲ ورق ۲/۳۵ ورق ۲/۵ ورق ۲/۸ ورق ۳

26 آذر، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (13529)

ورق ۳ عرض ۱.۵

26 آذر، 1399
صورت بار ورق گرم (سیاه) (13528)

ورق ۳ عرض ۱۲۵

26 آذر، 1399