فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

رضا صالح زاده

فروشگاه آهن آلات فولاد برتر الارا

80%

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29169

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق ۲سیاه عرض۱متر و ۱۲۵متر هر کدام ۲ظرفیت