فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح)

رضا صالح زاده

73%

اعلام موجودی فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح) (رضا صالح زاده)

ورق قلع اندود (تین پلیت) 25 آبان، 1400

صورت بار ورق قلع اندود (تین پلیت)

فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح) بورس انواع ورق سیاه .روغنی .گالوانیزه. آبکاری.اسید شو.ذوزنقه.پانچ.رنگی وشیروانی. ورق رنگی.دامپا.طرح سفال.استیل.آلومینیوم انواع پروفیل .تیرآهن.ناودانی.نبشی . گلنرده.فرفورژه.تسمه.میلگرد.رابیتس.پشم شیشه.توری.لوله. ☎️02146895004 ☎️02146065200 آدرس:شهرقدس-خ آزادی https://t.me/salehmetal

ورق روغنی (سرد) 25 آبان، 1400

صورت بار ورق روغنی (سرد)

فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح) بورس انواع ورق سیاه .روغنی .گالوانیزه. آبکاری.اسید شو.ذوزنقه.پانچ.رنگی وشیروانی. ورق رنگی.دامپا.طرح سفال.استیل.آلومینیوم انواع پروفیل .تیرآهن.ناودانی.نبشی . گلنرده.فرفورژه.تسمه.میلگرد.رابیتس.پشم شیشه.توری.لوله. ☎️02146895004 ☎️02146065200 آدرس:شهرقدس-خ آزادی https://t.me/salehmetal

ورق گرم (سیاه) 25 آبان، 1400

صورت بار ورق گرم (سیاه)

فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح) بورس انواع ورق سیاه .روغنی .گالوانیزه. آبکاری.اسید شو.ذوزنقه.پانچ.رنگی وشیروانی. ورق رنگی.دامپا.طرح سفال.استیل.آلومینیوم انواع پروفیل .تیرآهن.ناودانی.نبشی . گلنرده.فرفورژه.تسمه.میلگرد.رابیتس.پشم شیشه.توری.لوله. ☎️02146895004 ☎️02146065200 آدرس:شهرقدس-خ آزادی https://t.me/salehmetal

ورق گالوانیزه و رنگی 25 آبان، 1400

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح) بورس انواع ورق سیاه .روغنی .گالوانیزه. آبکاری.اسید شو.ذوزنقه.پانچ.رنگی وشیروانی. ورق رنگی.دامپا.طرح سفال.استیل.آلومینیوم انواع پروفیل .تیرآهن.ناودانی.نبشی . گلنرده.فرفورژه.تسمه.میلگرد.رابیتس.پشم شیشه.توری.لوله. ☎️02146895004 ☎️02146065200 آدرس:شهرقدس-خ آزادی https://t.me/salehmetal

ورق روغنی (سرد) 15 آبان، 1400

صورت بار ورق روغنی (سرد)

شرکت فولادحدیدگسترصالح, رول ورق ۶۰روغنی عرض۱متر مبارکهST12 وزن تقریبی ۴ الی ۵تن موجود در انبار تهران ❌فروش فوری❌

ورق گرم (سیاه) 09 آبان، 1400

صورت بار ورق گرم (سیاه)

"تهیه و توزیع انواع ورق های گالوانیزه-رنگی-روغنی-سیاه-اسید-آجدار-عرشه و فرمینگ تلفن های تماس: ☎️02146895003 ☎️02146895004 ☎️02146065200 "

ورق گالوانیزه و رنگی 05 آبان، 1400

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

موجودی ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه و رنگی 22 شهریور، 1400

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

"تهیه و توزیع انواع ورق های گالوانیزه-رنگی-روغنی-سیاه-اسید-آجدار-عرشه و فرمینگ تلفن های تماس: ☎️02146895003 ☎️02146895004 ☎️02146065200 "

ورق گالوانیزه و رنگی 02 شهریور، 1400

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

"تهیه و توزیع انواع ورق های گالوانیزه-رنگی-روغنی-سیاه-اسید-آجدار-عرشه و فرمینگ تلفن های تماس: ☎️02146895003 ☎️02146895004 ☎️02146065200 "

ورق گالوانیزه و رنگی 18 مرداد، 1400

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

ورق ۰/۸گالوانیزه ۲×۱ تاراز مقدار: ۳۰۰۰kg انبار شورآباد ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۳ ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۴ ☎️ ۰۲۱-۴۶۰۶۵۲۰۰ 📱 ۰۹۱۲-۴۵۰۲۸۱۶

ورق روغنی (سرد) 22 تیر، 1400

صورت بار ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی رول ۶۰ عرض ۱۳۲ St12 مبارکه تن ۶ ۷۰ عرض ۱۵۵.۳ st۱۴ مبارکه تن ۷ ورق گالوانیزه رول ۱گالوانیزه عرض۱/۵تاراز ۱رول تهران ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۳ ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۴ ☎️ ۰۲۱-۴۶۰۶۵۲۰۰

ورق اسید شویی 21 تیر، 1400

صورت بار ورق اسید شویی

✅ صالح متال ✅ ✅ورق ۴اسید شویی غرب stw22✅ عرض ۱۴۰--------------- ظرفیت ✅صالح متال ✅ ✅ورق ۴اسید شویی غرب dd11✅ عرض ۱۴۰--------------- ظرفیت ✅ صالح متال ✅ ✅ورق ۲.۵ اسید شویی غرب dd11✅ عرض ۱۲۵ --------------- ظرفیت ✅ صالح متال ✅ ✅ورق ۲.۵ اسید شویی غرب dd11✅ عرض ۱۰۱.۵ --------------- ۱۵تن ✅ صالح متال ✅ ✅ورق ۲.۵ اسید شویی غرب stw22✅ عرض ۱۰۰ --------------- ظرفیت ✅ صالح متال ✅ ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۳ ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۴ ☎️ ۰۲۱-۴۶۰۶۵۲۰۰ فروش: داخلی ۱۰۱ و ۱۰۲ و۱۰۳ 📱 ۰۹۱۲-۴۵۰۲۸۱۶

ورق گرم (سیاه) 21 تیر، 1400

صورت بار ورق گرم (سیاه)

✅ورق ۰/۷۰ فولاد مبارکه EK 4✅ عرض ۱۰۰ --------------- ظرفیت ✅ صالح متال ✅ ✅ورق ۰/۵۰ فولاد مبارکه Dc04✅ عرض ۱۰۰ --------------- ظرفیت ✅ صالح متال ✅ ✅ورق ۴اسید شویی غرب stw22✅ عرض ۱۴۰--------------- ظرفیت ✅صالح متال ✅ ✅ورق ۴اسید شویی غرب dd11✅ عرض ۱۴۰--------------- ظرفیت ✅ صالح متال ✅ ✅ورق ۲.۵ اسید شویی غرب dd11✅ عرض ۱۲۵ --------------- ظرفیت ✅ صالح متال ✅ ✅ورق ۲.۵ اسید شویی غرب dd11✅ عرض ۱۰۱.۵ --------------- ۱۵تن ✅ صالح متال ✅ ✅ورق ۲.۵ اسید شویی غرب stw22✅ عرض ۱۰۰ --------------- ظرفیت ✅ صالح متال ✅ ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۳ ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۴ ☎️ ۰۲۱-۴۶۰۶۵۲۰۰ فروش: داخلی ۱۰۱ و ۱۰۲ و۱۰۳ 📱 ۰۹۱۲-۴۵۰۲۸۱۶

ورق گالوانیزه و رنگی 20 تیر، 1400

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

صورت الكترو گالوانيزه : ٦٧ عرض ١٠٧/٥ شهركرد يك حلقه dx54

ورق روغنی (سرد) 17 تیر، 1400

صورت بار ورق روغنی (سرد)

ورق ۱میل گالوانیزه عرض۱۵۰۰ تاراز موجودی: ۱رول در تهران ورق ۰/۵روغنی عرض۱۰۰۰ چین موجودی: ۱ ظرفیت در تهران ورق ۲سیاه عرض۱۰۰۰ مبارکهST37 رول های ۱۵تنی در تهران

ورق گرم (سیاه) 16 تیر، 1400

صورت بار ورق گرم (سیاه)

موجودی بارهای روغنی کارخانه گیلان ورق ۱روغنی عرض۱۲۵ ورق ۱/۲۵روغنی عرض۱۲۵ ورق ۱/۵روغنی عرض۱۲۵ رولهای ۹/۵تنی (فقط رسمی) موجودی بارهای سیاه کارخانه گیلان ورق ۲/۵سیاه عرض۱متر ورق ۳/۵سیاه عرض۱متر ورق ۶سیاه عرض۱۲۵ ورق ۸سیاه عرض۱۲۵ ورق ۱۰سیاه عرض۱متر ورق۱۲سیاه عرض۱۲۵ رولهای ۹/۵تنی تا ۱۱/۵تنی (رسمی و غیررسمی) ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۳ ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۴ ☎️ ۰۲۱-۴۶۰۶۵۲۰۰ 📱 ۰۹۱۲-۴۵۰۲۸۱۶

ورق گرم (سیاه) 31 خرداد، 1400

صورت بار ورق گرم (سیاه)

ورق 3mm st37 اسید شویی, مبارکه عرض ۷۵ میلی متر (۷/۵cm) طول یک متر موجودی 1345kg

ورق اسید شویی 25 خرداد، 1400

صورت بار ورق اسید شویی

بار پیشنهادی ورق 2 عرض 1 st37 ورق 2 عرض 1 w22 اسید مبارکه تهران

ورق گالوانیزه و رنگی 25 خرداد، 1400

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

1400/03/24 #موجودی_بنگاه_تهران #کویل 0/7 روغنی کوتاه غرب 0/8 روغنی کوتاه مبارکه آبی 1 روغنی کوتاه الماس 1 روغنی بلند غرب 1/20 روغنی کوتاه الماس 1/25 روغنی بلند الماس 1/5 روغنی کوتاه غرب 1/5 روغنی بلند غرب 2 روغنی بلند الماس 1 گالوانیزه بلند الماس 1/25 گالوانیزه بلند الماس 1/5 گالوانیزه کوتاه الماس 1/5 گالوانیزه بلند الماس ✅قیمت تماس ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۳ ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۴ ☎️ ۰۲۱-۴۶۰۶۵۲۰۰ فروش: داخلی ۱۰۱ و ۱۰۲ و۱۰۳ 📱 ۰۹۱۲-۴۵۰۲۸۱۶

ورق گرم (سیاه) 25 خرداد، 1400

صورت بار ورق گرم (سیاه)

1400/03/24 #موجودی_شیت_شده_درب_مغازه #ورق_سیاه 2 کوتاه 2 بلند 2/5 کوتاه 2/5 بلند 3 کوتاه 3 بلند 3میل 3×1/5 4 کوتاه 4 بلند 4میل 3×1/5 5 کوتاه 5 بلند #ورق_روغنی 0/6 کوتاه 0/7 کوتاه 0/7 بلند 0/8 کوتاه 1 کوتاه 1 بلند 1/25 کوتاه 1/25 بلند 1/5 کوتاه 1/5 بلند 1/8 بلند 2 کوتاه 2 بلند #ورق_گالوانیزه 1/25 بلند 1/5 کوتاه 1/5 بلند 2 بلند ✅قیمت تماس ✅ موجود در درب مغازه بازارآهن شادآباد جهت هماهنگی واطلاعات بیشتر باواحدفروش به شماره های زیر تماس حاصل فرمایید ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۳ ☎️ ۰۲۱-۴۶۸۹۵۰۰۴ ☎️ ۰۲۱-۴۶۰۶۵۲۰۰ فروش: داخلی ۱۰۱ و ۱۰۲ و۱۰۳ 📱 ۰۹۱۲-۴۵۰۲۸۱۶ شرکت فولاد حدید گستر صالح (صالح متال) شماره ثبت: ۲۳۵۲ *بورس انواع ورق های فولادی* آدرس دفتر مرکزی: تهران_شهرقدس_بلوار مصلی_میدان مصلی_خیابان آزادی جنوبی_پلاک ۳۴۰ الی ۳۴۸ کد پستی: ۳۷۵۱۷۹۸۷۵۱

ورق گالوانیزه و رنگی 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی کد : 33991

ورق گالوانیزه از ضخامت 0/2 الی 0/5 عرض 1000 و 1250 الماس و سمنان و کاشان و روی اندود و تاراز و شهرکرد درجه1 و درجه2 موجود میباشد با برترین کیفیت و نازلترین قیمت مستقیم از کارخانه یا انبار تهران

ورق روغنی (سرد) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق روغنی (سرد) کد : 29386

ورق ۷۰و۸۰ روغنی مبارکه ST12 درجه۱ (ابعادی) موجود میباشد.زیر قیمت کارخانه جهت خرید 09124502816 رضا صالح زاده