چت

فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح)

رضا صالح زاده

73%
جزئیات...

آگهی های خرید فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح) (رضا صالح زاده) - 8008

ورق گالوانیزه
11 دی، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه 50 بلند یک ظرفیت خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
11 دی، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 1/5 عرض 1 متر ST14 به میزان 20 تن خریدار می باشیم.

ورق گالوانیزه
23 آذر، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق کاشان

ورق گالوانیزه 40 عرض 1 متر کاشان دو رول خریداریم.

ورق گالوانیزه
10 مرداد، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-35359

از ضخامت 0/2تا0/48 گالوانیزه هر چی باشه خریدارم با تشکر مدیریت آهن فولاد برتر الارا رضا صالح زاده

ورق گرم (سیاه)
10 مرداد، 1400 3 سال پیش
ورق گالوانیزه
10 مرداد، 1400 3 سال پیش
استیل
10 مرداد، 1400 3 سال پیش
ورق گالوانیزه
10 مرداد، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30615

فرقی نمیکنه چه کارخانه ای باشه،فقط شهرکرد و تاراز نباشه

ورق گالوانیزه
10 مرداد، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-30611

عرض مهم نیست به غیراز کارخانه تاراز و شهرکرد

ورق گالوانیزه
10 مرداد، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29762

کارخانه مهم نیست فقط ارزون باشه

ورق گالوانیزه
10 مرداد، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29564

ورق ۴۰ گالوانیزه عرض ۱ یا ۱/۲۵ کاشان یا سمنان یا هفت الماس یا روی اندود فقط شهرکرد یا تاراز نباشد

ورق گالوانیزه
10 مرداد، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29506

ورق۵۰گالوانیزه عرض۱متر حتما تاراز به وزن ۵تن(تو انبار تهران)

ورق گرم (سیاه)
10 مرداد، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29169

ورق ۲سیاه عرض۱متر و ۱۲۵متر هر کدام ۲ظرفیت

ورق روغنی (سرد)
10 مرداد، 1400 3 سال پیش
ورق گالوانیزه
10 مرداد، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29019

فرقی نمیکنه واسه چه شرکت یا کارخانه ای باشه

×