شرکت بازرگانی کوشا شمیم اسپادانا

حمیدرضا کمال

62%

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23491

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق 6 عرض 1 متر خریداریم

24 بهمن، 1398