شرکت بازرگانی کوشا شمیم اسپادانا

حمیدرضا کمال

72%
جزئیات...
تیرآهن (IPE)
16 مهر، 1399 2 سال پیش

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-17106

انواع تیرآهن ذوبی تیرآهن ۸، تیرآهن ۱۰، تیرآهن ۱۲، تیرآهن ۱۴، تیرآهن ۱۶، تیرآهن ۱۸، تیرآهن ۲۰، تیرآهن ۲۲، تیرآهن۲۵ ، تیرآهن ۲۷، تیرآهن ۳۰، تیرآهن ۳۲

×