سبحان مسلمی

همراه فولاد تپور

51%
جزئیات...
ورق اسید شویی
19 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق اسید شویی

خریدار ورق اسید شویی ضخامت۱.۶*۱۰۰۰ کیفیت saph۴۴۰ ظرفیت

×