سبحان مسلمی

فولاد کاسپین تپور

50%

آگهی های فروش سبحان مسلمی (فولاد کاسپین تپور)

صورت بار ورق اسید شویی دوشنبه 17 آبان

فولاد کاسپین تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

17 آبان، 1400
صورت بار ورق اسید شویی دوشنبه 03 خرداد

فروشنده ورق اسیدشویی محصول مبارکه 1.ورق 2.5*125کیفیتst37 2.ورق 2.5*1000کیفیتw22 3.ورق2.5*115 کیفیتw22 4.ورق3.2*1000کیفیتsaph310 5.ورق 4*1250 کیفیتw22 6.ورق 4.5*1250 کیفیتw22 7.ورق 4.5*1000کیفیتsaph440 8.ورق4.5*115کیفیتw22 9.ورق 5*1000کیفیتst37

03 خرداد، 1400
صورت بار ورق اسید شویی شنبه 01 خرداد

1.ورق اسید شویی3.2*1000 کیفیتsaph440 2.,ورق اسید شویی4*1250کیفیتw22 3.ورق اسید شویی4*1000کیفیتsaph440

01 خرداد، 1400
صورت بار ورق اسید شویی دوشنبه 27 اردیبهشت

فروشنده ورق اسیدشویی ۱.ورق اسیدشویی ۲.۵×۱۲۵۰ کیفیتst37 ۲.ورق اسیدشویی ۳.۲×۱۱۰۰کیفیتsg255 ۳.ورق اسیدشویی ۴.۵×۱۲۵۰کیفیتw22 4.ورق اسیدشویی ۵×۱۰۰۰کیفیتst37 ۵.ورق اسیدشویی ۵×۱۰۰۰کیفیت he390 02166670426و 02166671796و 09122967179

27 اردیبهشت، 1400
صورت بار ورق اسید شویی پنجشنبه 14 اسفند

فولاد کاسپین تپور فروش ورق اسیدشویی مبارکه ۱.ورق اسید۴×۱۳۰کیفیتw22 ۲.ورق اسید۴×۱۲۵کیفیتsaph440 ۳.ورق اسید۲.۵×۱۱۴کیفیتsaph440 ۴.ورق اسید۳×۱۰۰۰کیفیت w22 ۵.ورق اسید۳×۱۰۵کیفیتw22 ۶.ورق اسید۳.۹×۱۲۵کیفیتst37 مسلمی ۰۹۱۲۲۹۶۷۱۷۹ ۶۶۶۷۰۴۲۶@۶۶۶۷۱۷۹۶

14 اسفند، 1399
صورت بار ورق اسید شویی دوشنبه 27 بهمن

فولاد کاسپین تپور ۱.ورق اسیدشویی۲.۵×۱۱۴کیفیت saph370۲ ۲.ورق اسیدشویی ۲×۱۰۰۰کیفیتsaph440 ۳.ورق اسیدشویی ۲×۱۲۰۰کیفیت w24 ۴.ورق اسیدشویی ۲×۱۰۸۰کیفیتw24 ۵.ورق اسیدشویی ۳×۱۱۰کیفیتst37 مسلمی ۶۶۶۷۰۴۲۶-۶۶۶۷۱۷۹۶-۰۹۱۲۲۹۶۷۱۷۹

27 بهمن، 1399
صورت بار ورق اسید شویی سه شنبه 23 دی

1/ورق اسید شویی 3*103کیفیتdd11 2/ورق اسیدشویی3.7*113کیفیت saph440 3/ورق اسید شویی3*129کیفیتst37

23 دی، 1399
صورت بار ورق اسید شویی یکشنبه 07 دی

1/ورق اسید شویی 5*1000 کیفیت st44 اصفهان 2/ورق اسید شویی 2.15* 107 کیفیت st37 اصفهان 3/ورق اسید شویی 2*697 کیفیت st37 اصفهان 4/ورق اسید شویی 5*125 کیفیت st33 اصفهان 5/ورق اسید شویی 2.5*107 کیفیت dd11(w24 اصفهان 6/ورق اسید شویی 3*115 کیفیت st33 اصفهان

07 دی، 1399
صورت بار ورق اسید شویی دوشنبه 27 بهمن

ورق اسید شویی رول به ضخامت 5 عرض 1000 ورق اسید شویی رول به ضخامت 3 میل عرض 1000 ورق اسید شویی رول به ضخامت 2میل عرض 1250 09122967179 اقای مسلمی

27 بهمن، 1399