چت

سبحان مسلمی

همراه فولاد تپور

50%
جزئیات...

آگهی های خرید سبحان مسلمی (همراه فولاد تپور) - 3679

ورق اسید شویی
30 آذر، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق اسید شویی

ورق اسید شویی 3 گرید W22 به میزان 2 رول و ورق اسید شویی 3 گرید HE390 یک رول در اصفهان خریداریم.

ورق اسید شویی
05 آذر، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق اسید شویی کیفیت w22

ورق اسید شویی 3 کیفیت w22 (عرض مهم نیست)فولاد مبارکه یک ظرفیت خریداریم.

ورق اسید شویی
02 شهریور، 1401 2 سال پیش

خرید ورق اسید

خریدار ورق اسیدشویی ۴.۵×۱۵۰۰ کیفیت saph440

ورق اسید شویی
24 مرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق اسیدشویی

خریدار ورق اسید ۴.۵ × ۱۵۰۰ کیفیت saph440 هستیم.

ورق روغنی (سرد)
25 تیر، 1401 2 سال پیش

خرید ورق روغنی

ورق روغنی ۱ میل کیفیت E390d خریداریم.

ورق اسید شویی
16 خرداد، 1401 2 سال پیش

خریدارورق اسیدشویی مبارکه

خریدارورق اسیدشویی مبارکه ۴×۱۳۵ کیفیت w22 عرض ۱۳۵ به بالا

ورق اسید شویی
27 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق اسیدشویی

خریدار ورق اسیدشویی مبارکه ضخامت ۳هرعرضی کیفیت w22 هستم.

ورق روغنی (سرد)
19 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق روغنی فولاد مبارکه

خریدار ورق روغنی 2.5 در 1 متر فولاد مبارکه ظرفیت

ورق اسید شویی
19 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق اسید شویی

خریدار ورق اسید شویی ضخامت۱.۶*۱۰۰۰ کیفیت saph۴۴۰ ظرفیت

ورق اسید شویی
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

ورق اسید شویی

1.ورق اسید شویی ضخامت1.6*1000کیفیت saph440

ورق اسید شویی
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق اسید

خریدار ورق اسیدشویی ضخامت ۲ کیفیت SG255 و ورق اسیدشویی ضخامت ۴کیفیتw22

ورق اسید شویی
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

ورق اسید شویی

خرید ورق اسیدشویی فولاد مبارکه ۳×۱۲۵۰ ۴×۱۲۵۰

ورق اسید شویی
19 خرداد، 1400 3 سال پیش

ورق اسیدشویی

خریدورق اسیدشویی ۱.ورق۲×۱۰۲ /۱۱۷/۱۲۷ هرکیفیتی ظرفیت ۲.ورق ۳هرعرض کیفیت saph440 رول ۳.ورق ۵اسیدw22 رول ۴.ورق۲.۳×۱۲۰ویا عرض دیگرsaph440 ظرفیتی ۵.ورق ۲.۵هرعرضی ...

ورق گرم (سیاه)
19 خرداد، 1400 3 سال پیش

ورق سیاه

خریدارورق سیاه ۲×۱۲۵۰کیفیت st44 ۳×۱۲۵۰کیفیتst44 صبا یا فولاد ظرفیت از هر کدام 1 ظرفیت ۰۹۱۲۲۹۶۷۱۷۹-۶۶۶۷۰۴۲۶ اقای مسلمی

×