سبحان مسلمی

فولاد کاسپین تپور

54%

ورق سیاه - RFQ-1490

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدارورق سیاه ۲×۱۲۵۰کیفیت st44 ۳×۱۲۵۰کیفیتst44 صبا یا فولاد ظرفیت از هر کدام 1 ظرفیت ۰۹۱۲۲۹۶۷۱۷۹-۶۶۶۷۰۴۲۶ اقای مسلمی

16 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)