سبحان مسلمی

فولاد کاسپین تپور

54%

ورق اسیدشویی - RFQ-1605

دسته محصولات :

ورق اسید شویی

خریدورق اسیدشویی ۱.ورق۲×۱۰۲ /۱۱۷/۱۲۷ هرکیفیتی ظرفیت ۲.ورق ۳هرعرض کیفیت saph440 رول ۳.ورق ۵اسیدw22 رول ۴.ورق۲.۳×۱۲۰ویا عرض دیگرsaph440 ظرفیتی ۵.ورق ۲.۵هرعرضی کیفیت w22 رول 09122967179 اقای مسلمی

14 اسفند، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق اسید شویی