برنا صنعت کیان آریا (پرشین آیرون )

طرزی

46%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق

خریدار یک ظرفیت ورق 50 به صورت رشته 17 سانتی خریدار هستیم

×