چت

برنا صنعت کیان آریا (پرشین آیرون )

طرزی

52%
جزئیات...

آگهی های خرید برنا صنعت کیان آریا (پرشین آیرون ) (طرزی) - 10672

ورق روغنی (سرد)
28 آذر، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 70 عرض بلند (125) در 2 ظرفیت در تهران خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
31 فروردین، 1401 2 سال پیش

خرید ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ضخامت 3 میل 1250 در 2/5 تعداد 2 برگ و 4 میل تعداد 3 برگ می باشیم.

ورق روغنی (سرد)
31 فروردین، 1401 2 سال پیش

خرید ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 60 مبارکه عرض 1000 تر جیحا تهران مقدار 1 رول هستیم.

ورق روغنی (سرد)
22 فروردین، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی ضخامت 4.5 ابعاد 2*1 به میزان 3 تن هستیم.

ورق گرم (سیاه)
14 فروردین، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 8 و 10 میل گیلان تک رول.

ورق گرم (سیاه)
04 اسفند، 1400 2 سال پیش

خرید ورق گرم

خرید ورق گرم ضخامت 2 تا 5 میل هر عرضی st37 یا st22 ظرفیت هستیم.

ورق روغنی (سرد)
10 بهمن، 1400 2 سال پیش

خرید ورق روغنی

خریدار ورق 0.7 عرض 1450 گرید st14 هستم.

ورق گرم (سیاه)
10 بهمن، 1400 2 سال پیش

خرید ورق گرم st22

خریدار ورق ضخامت 2 و 3 st22 ظرفیت می باشیم

ورق گرم (سیاه)
21 دی، 1400 3 سال پیش

خرید ورق سیاه

خریدار ورق 3 سیاه تک رول می باشیم.

ورق اسید شویی
21 دی، 1400 3 سال پیش

خرید ورق اسید

خریدار ورق 2 اسید تک رول هستیم.

ورق گرم (سیاه)
08 دی، 1400 3 سال پیش

خرید ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ضخامت 2 و 2/5 و 3 هستیم.

ورق گرم (سیاه)
07 دی، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ضخامت 2 تا 5 st22 و dd تا عرض 1500 به صورت ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
05 دی، 1400 3 سال پیش

خرید ورق گرم

خريدار ورق ضخامت٣ و ٤ Dd و st22 به صورت ظرفيت و رول سنگين هستيم

ورق گرم (سیاه)
22 آذر، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم 3 عرض 1000 هستیم.

ورق روغنی (سرد)
20 شهریور، 1400 3 سال پیش

خرید ورق سرد

خریدار ورق روغنی بندیل آبی . ضخامت 1/5 با عرض 1000 به میزان 1 ظرفیت هستیم.

ورق روغنی (سرد)
02 شهریور، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق سرد

خریدار ورق سرد ضخامت ١/٥

ورق گرم (سیاه)
02 شهریور، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق st37

خریدار ورق ضخامت ٣ st37 يا dd

ورق گرم (سیاه) ورق اسید شویی
31 مرداد، 1400 3 سال پیش

خريدار ورق سياه و اسيد شوي

خريدار ورق سياه و اسيد شوي

ورق روغنی (سرد)
12 مرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق روغنی چین

خریدار ورق روغنی ١/٥ بلند چين يك ظرفيت خوش قيمت

ورق گرم (سیاه)
02 شهریور، 1400 3 سال پیش

خريدار ورق سیاه 60

خريدار ورق ٦٠ ٢*١ خرده بار

ورق گرم (سیاه)
19 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق ضخامت 3

خریدار ورق ضخامت 3 عرض مختلف قیمت مناسب ظرفیت

ورق اسید شویی
19 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق stw22 مبارکه

خریدار ورق ضخامت 3 stw22 مبارکه عرض 1000 مقدار 3 تن

ورق روغنی (سرد)
19 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار روق روغنی st12

خریدار ورق ضخامت 0.95 روغني ترجيحا عرض ١٠٠٠ st12 رول سبک

ورق اسید شویی
19 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق 3 اسیدشویی

خریدار ورق ٣ اسيدشوي w22 عرض ١٠٠٠ سه تن

ورق روغنی (سرد)
08 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق St14

خريدار ورق ضخامت ١ St14 3تن

ورق روغنی (سرد)
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق روغنی

خريدار ورق روغني فولاد غرب يا مباركه ضخامت ١ عرض مختلف و ٧٠ عرض مختلف و ٨٠ عرض مختلف ظرفیت

ورق اسید شویی
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خريدار ورق اسيد شويي

خريدار ورق اسيد شويي

ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق

خريدار ورق ٨ ميل 2*1

ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق آجدار

خریدار ورق آجدار 4/5 mm 2*1

نبشی
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار نبشی

خريدار نبشي معمولي (Hot roolled) 5 ميل ابعاد 40 در 40 به طول 5/5

×