آگهی های خرید مونا حسینی (پرشین آیرون)

خرید ورق سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 3 سیاه تک رول می باشیم.

21 دی، 1400
خرید ورق اسید
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق 2 اسید تک رول هستیم.

21 دی، 1400
خرید ورق سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق سیاه ضخامت 2 و 2/5 و 3 هستیم.

08 دی، 1400
خریدار ورق سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق سیاه ضخامت 2 تا 5 st22 و dd تا عرض 1500 به ...

07 دی، 1400
خرید ورق گرم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق ضخامت٣ و ٤ Dd و st22به صورت ظرفيت و رول سنگي ...

05 دی، 1400
خریدار ورق گرم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق گرم 3 عرض 1000 هستیم.

22 آذر، 1400
خرید ورق سرد
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی بندیل آبی . ضخامت 1/5 با عرض 1000 به م ...

20 شهریور، 1400
خریدار ورق سرد
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق سرد ضخامت ١/٥

02 شهریور، 1400
خریدار ورق st37
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق ضخامت ٣ st37 يا dd

02 شهریور، 1400
خريدار ورق سياه و اسيد شوي
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه) ورق اسید شویی

خريدار ورق سياه و اسيد شوي

31 مرداد، 1400
خریدار ورق روغنی چین
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی ١/٥ بلند چين يك ظرفيت خوش قيمت

12 مرداد، 1400
خريدار ورق سیاه 60
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق ٦٠ ٢*١ خرده بار

10 مرداد، 1400
خریدار ورق ضخامت 3
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق ضخامت 3 عرض مختلف قیمت مناسب ظرفیت

12 تیر، 1400
خریدار ورق stw22 مبارکه
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق ضخامت 3 stw22 مبارکه عرض 1000 مقدار 3 تن

12 تیر، 1400
خریدار روق روغنی st12
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق ضخامت 0.95 روغني ترجيحا عرض ١٠٠٠ st12 رو ...

08 تیر، 1400
خریدار ورق 3 اسیدشویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق ٣ اسيدشوي w22 عرض ١٠٠٠ سه تن

08 تیر، 1400
خریدار ورق St14
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق ضخامت ١ St14 3تن

29 خرداد، 1400
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق روغني فولاد غرب يا مباركه ضخامت ١ عرض م ...

01 خرداد، 1400
خريدار ورق اسيد شويي
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خريدار ورق اسيد شويي

26 اردیبهشت، 1400
خریدار ورق
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق ٨ ميل 2*1

21 اردیبهشت، 1400
خریدار ورق آجدار
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق آجدار 4/5 mm 2*1

21 اردیبهشت، 1400
خریدار نبشی
دسته محصول :

نبشی

خريدار نبشي معمولي (Hot roolled) 5 ميل ابعاد 40 در 4 ...

21 اردیبهشت، 1400
خریدار استیل
دسته محصول :

استیل

خریدار ورق استيل 3 ميل ابعاد 12 در 2/5

21 اردیبهشت، 1400
خریدار ورق گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه در تمامی سایز ها و 1 ظرفیت ورق ...

21 اردیبهشت، 1400
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 1.5 - 0.7 - 1.2

13 اردیبهشت، 1400
خریدار ورق رنگی
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق سفید 40 بلند

13 اردیبهشت، 1400
خریدار ورق گرم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق 6 ميل ٨ و ١٢ ميل

13 اردیبهشت، 1400
خریدار ورق
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق ek2 يك رول

11 اردیبهشت، 1400
خریدار ورق
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق ضخامت 3 ظرفیت

11 اردیبهشت، 1400
خریدار ورق
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار یک ظرفیت ورق 50 به صورت رشته 17 سانتی خریدار هست ...

08 اردیبهشت، 1400

آخرین آگهی های خرید فولاد 24