برنا صنعت کیان آریا (پرشین آیرون )

طرزی

46%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق روغنی

خريدار ورق روغني فولاد غرب يا مباركه ضخامت ١ عرض مختلف و ٧٠ عرض مختلف و ٨٠ عرض مختلف ظرفیت

×