خریدار ورق روغنی - RFQ-1585

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار 60روغنی st14 عرض یک متر ظرفیت 09120285207

05 اسفند، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)