چت

آگهی های خرید تقی پور (صادقی) - 11178

ورق روغنی (سرد)
05 اسفند، 1399 3 سال پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار 60روغنی st14 عرض یک متر ظرفیت 09120285207

ورق روغنی (سرد)
18 بهمن، 1399 3 سال پیش

خریدار ورق روغنی

درخواست خرید 80بلند روغنی مبارکه.... دو رول 09120285207

ورق روغنی (سرد)
14 بهمن، 1399 3 سال پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار 80روغنی عرض 1250 مبارکه 1 رول 09120285207

×