چت

تقی پور (صادقی) - 11178

نام :

تقی پور

نام تجاری :

صادقی

کد کاربری :

f24-11178

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02133566156 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

انواع ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×