نام :

تقی پور

نام تجاری :

صادقی

کد کاربری :

f24-11178

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02133566156
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

انواع ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید تقی پور

مشاهده بیشتر