خریدار ورق گرم

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق مباركه ضخامت ٦ و ١٢ و ١٥ ميل هر كدام ٢ ظرفيت رول سبك ٠٩١٢٨٤٤٦٦٨٩

25 بهمن، 1399