گروه صنعتی ساختمانی ایستا

شهیدی

80%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
25 بهمن، 1399 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خريدار ورق مباركه ضخامت ٦ و ١٢ و ١٥ ميل هر كدام ٢ ظرفيت رول سبك ٠٩١٢٨٤٤٦٦٨٩

×