آگهی های خرید گروه صنعتی ساختمانی ایستا (شهیدی)

خریدار ورق
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار دو ظرفيت ورق ٨ ميل عرض ١٥٠٠ مباركه

06 اردیبهشت، 1400
تسمه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار تسمه ٢٥ ميل عرض ٤٠ سانت يا ورق قطعات

24 فروردین، 1400
خریدار ورق گرم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق مباركه ضخامت ٦ و ١٢ و ١٥ ميل هر كدام ٢ ظرفيت ...

25 بهمن، 1399
سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق ٦ ، ١٢ ، ١٥ عرض ١٥٠٠ تناژ ظرفيت كمتر از ٢١ ت ...

19 بهمن، 1399
ورق گرم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 12 اکسین میزان 100 تن 09128446689

25 دی، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24