گروه صنعتی ساختمانی ایستا

شهیدی

80%
جزئیات...

آگهی های خرید گروه صنعتی ساختمانی ایستا (شهیدی) - 11004

ورق روغنی (سرد)
23 مرداد، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق 80 عرض 125 رول سبک 1 تن خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
22 مرداد، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق اجدار 3 میل عرض 125 به مییزان 1 رول خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
21 مرداد، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه پا برش

ورق 10 پابرش عرض 1/5 با گرید st37 اصفهان باشه و با تایید خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
11 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه به مشخصات زیر هستیم :ورق ضخامت 80 کوتاه 1 ظرفیت ورق ضخامت 60 کوتاه 1 ظرفیتورق ضخامت 1 کوتاه 1ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
27 فروردین، 1402 8 ماه پیش

خرید ورق گرم

ورق گرم 2 عرض 125 اس تی 37 دو ماشین خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
25 آبان، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق

خریدار دو ظرفيت ورق ٨ ميل عرض ١٥٠٠ مباركه

ورق گرم (سیاه)
24 فروردین، 1400 3 سال پیش

تسمه

خریدار تسمه ٢٥ ميل عرض ٤٠ سانت يا ورق قطعات

ورق گرم (سیاه)
25 بهمن، 1399 3 سال پیش

خریدار ورق گرم

خريدار ورق مباركه ضخامت ٦ و ١٢ و ١٥ ميل هر كدام ٢ ظرفيت رول سبك ٠٩١٢٨٤٤٦٦٨٩

ورق گرم (سیاه)
19 بهمن، 1399 3 سال پیش

سیاه

خريدار ورق ٦ ، ١٢ ، ١٥ عرض ١٥٠٠ تناژ ظرفيت كمتر از ٢١ تن 09128446689

ورق گرم (سیاه)
25 دی، 1399 3 سال پیش

ورق گرم

خریدار ورق 12 اکسین میزان 100 تن 09128446689

×