آگهی های فروش گروه صنعتی ساختمانی ایستا (شهیدی)

صورت بار ورق گرم (سیاه) (27790)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔶ورق مبارکه ST۵۲⬅️ سایز ۵ و ۶🔶 🔶ورق اکسین A۲۸۳⬅️ سایز ۱۲, ۲۵, ۳۰,۶۰🔶 🔶ورق اکسین ST۳۷⬅️ سایز ۱۲,۲۰,۲۵,۳۰,۳۵🔶 🔶ورق اکسین ST۵۲⬅️ سایز ۱۵,۲۰,۲۵🔶

28 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (27789)

🔶ورق گالوانیزه تاراز⬅️ ٤٠ عرض ١٢٥٠ ٧٠ عرض ١٠٠٠ ٧٠ عرض ١٢٥٠ ٩٠ عرض ١٢٥٠ ١.٢٠ عرض ١٢٥٠ 🔶گالوانيزه كاشان⬅️ ٥٠ عرض ١٠٠٠ ٧٠ عرض ١٠٠٠ ١.٥ عرض ١٠٠٠ ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

28 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (27649)

🔶ورق گالوانیزه تاراز⬅️ ٤٠ عرض ١٢٥٠ ٧٠ عرض ١٠٠٠ ٧٠ عرض ١٢٥٠ ٩٠ عرض ١٢٥٠ ١.٢٠ عرض ١٢٥٠ 🔶گالوانيزه كاشان⬅️ ٥٠ عرض ١٠٠٠ ٧٠ عرض ١٠٠٠ ١.٥ عرض ١٠٠٠ 🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی ☎️02172052 🌐http://www.istateam.com 🔗https://foolad24.com/profile/11004

27 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (27648)

🔶ورق مبارکه ST۵۲⬅️ سایز ۵ و ۶🔶 🔶ورق اکسین A۲۸۳⬅️ سایز ۱۲, ۲۵, ۳۰,۶۰🔶 🔶ورق اکسین ST۳۷⬅️ سایز ۱۲,۲۰,۲۵,۳۰,۳۵🔶 🔶ورق اکسین ST۵۲⬅️ سایز ۱۵,۲۰,۲۵🔶

27 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (26908)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱09128446689 📱09126768728 ☎️021 22892338-41 🔗https://foolad24.com/profile/11004

18 شهریور، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل (26858)

🔶قوطی وپروفیل ضخامت ۲۰ میل⬅️همه سایزها🔶

17 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (26856)

🔶قوطی وپروفیل ضخامت ۲۰ میل⬅️همه سایزها🔶 🔶ورق مبارکه ST۵۲⬅️ سایز ۵ و ۶🔶 🔶 ورق مبارکه ۲ میل 🔶 🔶 ورق گیلان ۲ میل🔶 🔶 ورق فابریک فولاد⬅️۶,۸,۱۰,۱۲ 🔶 🔶 ورق فولاد اصفهان ⬅️۲۰,۲۵🔶 🔶ورق اکسین A۲۸۳⬅️ سایز ۱۲, ۲۵, ۳۰,۶۰🔶 🔶ورق اکسین ST۳۷⬅️ سایز ۱۲,۲۰,۲۵,۳۰,۳۵🔶 🔶ورق اکسین ST۵۲⬅️ سایز ۱۵,۲۰,۲۵🔶

17 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (26699)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱09128446689 📱09126768728 ☎️021 22892338-41 🔗https://foolad24.com/profile/11004

16 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (26574)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔶قوطی وپروفیل ضخامت ۲۰ میل⬅️همه سایزها🔶 🔶ورق مبارکه ST۵۲⬅️ سایز ۵ و ۶🔶 🔶 ورق مبارکه ۲ میل 🔶 🔶 ورق گیلان ۲ میل🔶 🔶 ورق فابریک فولاد⬅️۶,۸,۱۰,۱۲ 🔶 🔶 ورق فولاد اصفهان ⬅️۲۰,۲۵🔶 🔶ورق اکسین A۲۸۳⬅️ سایز ۱۲, ۲۵, ۳۰,۶۰🔶 🔶ورق اکسین ST۳۷⬅️ سایز ۱۲,۲۰,۲۵,۳۰,۳۵🔶 🔶ورق اکسین ST۵۲⬅️ سایز ۱۵,۲۰,۲۵🔶 📌برای اطلاع از قیمت تماس حاصل بفرمایید. 📱09128446689 📱09126768728 ☎️021 22892338-41 🔗https://foolad24.com/profile/11004

15 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (26496)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔶قوطی وپروفیل ضخامت ۲۰ میل⬅️همه سایزها🔶 🔶ورق مبارکه ST۵۲⬅️ سایز ۵ و ۶🔶 🔶 ورق مبارکه ۲ میل 🔶 🔶 ورق گیلان ۲ میل🔶 🔶 ورق فابریک فولاد⬅️۶,۸,۱۰,۱۲ 🔶 🔶 ورق فولاد اصفهان ⬅️۲۰,۲۵🔶 🔶ورق اکسین A۲۸۳⬅️ سایز ۱۲, ۲۵, ۳۰,۶۰🔶 🔶ورق اکسین ST۳۷⬅️ سایز ۱۲,۲۰,۲۵,۳۰,۳۵🔶 🔶ورق اکسین ST۵۲⬅️ سایز ۱۵,۲۰,۲۵🔶 📌برای اطلاع از قیمت تماس حاصل بفرمایید. 📱09128446689 📱09126768728 ☎️021 22892338-41 🔗https://foolad24.com/profile/11004

14 شهریور، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل (26409)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔶قوطی وپروفیل ضخامت ۲۰ میل⬅️همه سایزها🔶

13 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (26408)

🔶ورق مبارکه ST۵۲⬅️ سایز ۵ و ۶🔶 🔶 ورق مبارکه ۲ میل 🔶 🔶 ورق گیلان ۲ میل🔶 🔶 ورق فابریک فولاد⬅️۶,۸,۱۰,۱۲ 🔶 🔶 ورق فولاد اصفهان ⬅️۲۰,۲۵🔶 🔶ورق اکسین A۲۸۳⬅️ سایز ۱۲, ۲۵, ۳۰,۶۰🔶 🔶ورق اکسین ST۳۷⬅️ سایز ۱۲,۲۰,۲۵,۳۰,۳۵🔶 🔶ورق اکسین ST۵۲⬅️ سایز ۱۵,۲۰,۲۵🔶 📱09128446689 📱09126768728 ☎️021 22892338-41 🔗https://foolad24.com/profile/11004

13 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (26269)

🔶ورق مبارکه ST۵۲⬅️ سایز ۵ و ۶🔶 🔶 ورق مبارکه ۲ میل 🔶 🔶 ورق گیلان ۲ میل🔶 🔶 ورق فابریک فولاد⬅️۶,۸,۱۰,۱۲ 🔶 🔶 ورق فولاد اصفهان ⬅️۲۰,۲۵🔶 🔶ورق اکسین A۲۸۳⬅️ سایز ۱۲, ۲۵, ۳۰,۶۰🔶 🔶ورق اکسین ST۳۷⬅️ سایز ۱۲,۲۰,۲۵,۳۰,۳۵🔶 📌برای اطلاع از قیمت تماس حاصل بفرمایید. ۰۲۱-۲۲۸۹۲۳۳۸-۴۱دفتر مرکزی ۰۲۱-۵۶۴۱۸۱۲۰-۳کارخانه و بنگاه ۰۹۱۲۸۴۴۶۶۸۹ شهیدی(مدیریت) ۰۹۱۲۶۷۶۸۷۲۸آشتیانی(مدیریت فروش) ۰۹۱۲۶۰۹۵۶۲۹ پشنگپور (فروش)

10 شهریور، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل (26008)

دوشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ 🔶قوطی وپروفیل ضخامت ۲۰ میل⬅️همه سایزها🔶 📌برای اطلاع از قیمت تماس حاصل بفرمایید. ۰۲۱-۲۲۸۹۲۳۳۸-۴۱دفتر مرکزی ۰۲۱-۵۶۴۱۸۱۲۰-۳کارخانه و بنگاه ۰۹۱۲۸۴۴۶۶۸۹ شهیدی(مدیریت) ۰۹۱۲۶۷۶۸۷۲۸آشتیانی(مدیریت فروش) ۰۹۱۲۶۰۹۵۶۲۹ پشنگپور (فروش)

09 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (26006)

دوشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ 🔶قوطی وپروفیل ضخامت ۲۰ میل⬅️همه سایزها🔶 🔶ورق مبارکه ST۵۲⬅️ سایز ۵ و ۶🔶 🔶 ورق مبارکه ۲ میل 🔶 🔶 ورق گیلان ۲ میل🔶 🔶 ورق فابریک فولاد⬅️۶,۸,۱۰,۱۲ 🔶 🔶 ورق فولاد اصفهان ⬅️۲۰,۲۵🔶 🔶ورق اکسین A۲۸۳⬅️ سایز ۱۲, ۲۵, ۳۰,۶۰🔶 🔶ورق اکسین ST۳۷⬅️ سایز ۱۲,۲۰,۲۵,۳۰,۳۵🔶 📌برای اطلاع از قیمت تماس حاصل بفرمایید. ۰۲۱-۲۲۸۹۲۳۳۸-۴۱دفتر مرکزی ۰۲۱-۵۶۴۱۸۱۲۰-۳کارخانه و بنگاه ۰۹۱۲۸۴۴۶۶۸۹ شهیدی(مدیریت) ۰۹۱۲۶۷۶۸۷۲۸آشتیانی(مدیریت فروش) ۰۹۱۲۶۰۹۵۶۲۹ پشنگپور (فروش)

09 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (25866)

دوشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ 🔶قوطی وپروفیل ضخامت ۲۰ میل⬅️همه سایزها🔶 🔶ورق مبارکه ST۵۲⬅️ سایز ۵ و ۶🔶 🔶 ورق مبارکه ۲ میل 🔶 🔶 ورق گیلان ۲ میل🔶 🔶 ورق فابریک فولاد⬅️۶,۸,۱۰,۱۲ 🔶 🔶 ورق فولاد اصفهان ⬅️۲۲۰,۲۵🔶 🔶ورق اکسین A۲۸۳⬅️ سایز ۱۲, ۲۵, ۳۰,۶۰🔶 🔶ورق اکسین ST۳۷⬅️ سایز ۱۲,۲۰,۲۵,۳۰,۳۵🔶 📌برای اطلاع از قیمت تماس حاصل بفرمایید. ۰۲۱-۲۲۸۹۲۳۳۸-۴۱دفتر مرکزی ۰۲۱-۵۶۴۱۸۱۲۰-۳کارخانه و بنگاه ۰۹۱۲۸۴۴۶۶۸۹ شهیدی(مدیریت) ۰۹۱۲۶۷۶۸۷۲۸آشتیانی(مدیریت فروش) ۰۹۱۲۶۰۹۵۶۲۹ پشنگپور (فروش)

08 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (25602)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱۰۹۱۲۸۴۴۶۶۸۹ 📱۰۹۱۲۶۷۶۸۷۲۸ ☎️۰۲۱ ۲۲۸۹۲۳۳۸-۴۱ 🔗https://foolad۲۴.com/profile/۱۱۰۰۴

07 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (25456)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱۰۹۱۲۸۴۴۶۶۸۹ 📱۰۹۱۲۶۷۶۸۷۲۸ ☎️۰۲۱ ۲۲۸۹۲۳۳۸-۴۱ 🔗https://foolad۲۴.com/profile/۱۱۰۰۴

06 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (25354)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱09128446689 📱09126768728 ☎️021 22892338-41 🔗https://foolad24.com/profile/11004

04 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (25315)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱۰۹۱۲۸۴۴۶۶۸۹ 📱۰۹۱۲۶۷۶۸۷۲۸ ☎️۰۲۱ ۲۲۸۹۲۳۳۸-۴۱ 🔗https://foolad۲۴.com/profile/۱۱۰۰۴

03 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (25159)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱۰۹۱۲۸۴۴۶۶۸۹ 📱۰۹۱۲۶۷۶۸۷۲۸ ☎️۰۲۱ ۲۲۸۹۲۳۳۸-۴۱ 🔗https://foolad۲۴.com/profile/۱۱۰۰۴

02 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (25029)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱۰۹۱۲۸۴۴۶۶۸۹ 📱۰۹۱۲۶۷۶۸۷۲۸ ☎️۰۲۱ ۲۲۸۹۲۳۳۸-۴۱ 🔗https://foolad۲۴.com/profile/۱۱۰۰۴

01 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24963)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱09128446689 📱09126768728 ☎️021 22892338-41 🔗https://foolad24.com/profile/11004

31 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24792)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱۰۹۱۲۸۴۴۶۶۸۹ 📱۰۹۱۲۶۷۶۸۷۲۸ ☎️۰۲۱ ۲۲۸۹۲۳۳۸-۴۱ 🔗https://foolad۲۴.com/profile/۱۱۰۰۴

24 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24696)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱۰۹۱۲۸۴۴۶۶۸۹ 📱۰۹۱۲۶۷۶۸۷۲۸ ☎️۰۲۱ ۲۲۸۹۲۳۳۸-۴۱ 🔗https://foolad۲۴.com/profile/۱۱۰۰۴

23 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24588)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱09128446689 📱09126768728 ☎️021 22892338-41 🔗https://foolad24.com/profile/11004

21 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24557)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱۰۹۱۲۸۴۴۶۶۸۹ 📱۰۹۱۲۶۷۶۸۷۲۸ ☎️۰۲۱ ۲۲۸۹۲۳۳۸-۴۱ 🔗https://foolad۲۴.com/profile/۱۱۰۰۴

20 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24437)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱۰۹۱۲۸۴۴۶۶۸۹ 📱۰۹۱۲۶۷۶۸۷۲۸ ☎️۰۲۱ ۲۲۸۹۲۳۳۸-۴۱ 🔗https://foolad۲۴.com/profile/۱۱۰۰۴

19 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24294)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱۰۹۱۲۸۴۴۶۶۸۹ 📱۰۹۱۲۶۷۶۸۷۲۸ ☎️۰۲۱ ۲۲۸۹۲۳۳۸-۴۱ 🔗https://foolad۲۴.com/profile/۱۱۰۰۴

18 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24006)

🔱گروه صنعتی ساختمانی #ایستا 🔹خرید و فروش انواع آهن آلات 🔹مدیریت ساخت و انبوه سازی 🔹طراحی و اجرای انواع پروژه های فلزی 📱۰۹۱۲۸۴۴۶۶۸۹ 📱۰۹۱۲۶۷۶۸۷۲۸ ☎️۰۲۱ ۲۲۸۹۲۳۳۸-۴۱ 🔗https://foolad۲۴.com/profile/۱۱۰۰۴

17 مرداد، 1400