خریدار روغنی - RFQ-1470

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق ضخامت۶۰ عرض ۱۰۰۰ فولاد غرب یک ظرفیت مهدوی 09126010787

14 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)