آگهی های فروش مهدوی

صورت بار ورق روغنی (سرد) سه شنبه 18 خرداد

سلام ورق ۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چینی در بندرعباس ورق ۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ چینی در اصفهان ورق ۵۸ روغنی عرض ۱۰۰۰ هندی در اصفهان ورق ۶۰ روغنی عرض ۱۲۵۰ فولاد غرب در اصفهان

18 خرداد، 1400