پیام تاجداری

بازرگانی تاجداری

70%

روغنی - RFQ-1469

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغني مباركه ضخامت ٥٠ عرض ۱۰۰ St14 رول با پلاک 09125492550

14 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)