پیام تاجداری

بازرگانی تاجداری

71%

آگهی های خرید پیام تاجداری (بازرگانی تاجداری)

خرید ورق گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه 1/5 × 150 گالوانیزه🔵 ظرفیت ...

06 دی، 1400
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خرید ورق روغنی70 × 134 st14 روغنی80 × 100 ...

06 دی، 1400
خرید ورق اسید
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خرید ورق اسید ضخامت 3 × 110 (w22 ) مبارکه🔵 ...

28 آذر، 1400
خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی فولاد مبارکه❌70 × 134 st1490 ...

28 آذر، 1400
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی فولاد مبارکه۷۰ × ۱۳۴ st۱۴

27 آذر، 1400
خرید ورق اسید شویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق ضخامت ۳ × ۱۱۰ w۲۲ اسیدمبارکه رول هستیم.

27 آذر، 1400
خرید ورق اسید 3 میل
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خریدار ورق ضخامت 3 × 110 w22 اسیدمبارکه ...

22 آذر، 1400
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی فولاد مبارکه70 × 134 st1470 × ...

22 آذر، 1400
ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی ۷۰ فولاد مبارکهعرض ۱۲۸ تا ۱۳۸ st۱۴ مقدار ۱ رو ...

10 آبان، 1400
ورق روغنی 70
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی 70 فولاد مبارکهعرض ۱۲۸ تا ۱۳۸ st14 مقد ...

09 آبان، 1400
ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی 70 عرض ۱۲۸ تا ۱۳۸ st14 یک رول خریدارم ...

05 آبان، 1400
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 70 ، عرض ۱۳۴ تا ۱۳۷ st14 1 ر ...

04 آبان، 1400
خریدار ورق
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغني مباركه ضخامت ٦٠ عرض ٩٠

07 اردیبهشت، 1400
خریدار ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغني مباركهضخامت ٦٠عرض ٩٠

06 اردیبهشت، 1400
ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

شرکت بازرگانی تاجداریخریدار ورق روغنی مبارکه با مشخصات ...

15 بهمن، 1399
روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدارورق روغني مباركهضخامت ٥٠عرض ۱۰۰St14 رول با پلاک 0 ...

14 بهمن، 1399
ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

بازرگانی تاجداری خریدار ورق روغنی مبارکه با مشخصات ضخام ...

12 بهمن، 1399
ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

بازرگانی تاجداری خریدار ورق روغنی با مشخصات ورق روغني ...

11 بهمن، 1399
ورق اسید شویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

🛑خريداريم🛑✅ورق اسيد شويي مباركهضخامت٢/٨ تا ٣عرض ١١٠ و ١ ...

09 دی، 1399
ورق اسید شویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

[Forwarded from آهن آلات تاجدارى]🛑خريداريم🛑✅ورق اسيد شو ...

08 دی، 1399
ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

🛑خريداريم🛑ورق روغني ضخامت ٦٠عرض ١٠٠مباركهظرفيت091265099 ...

19 آبان، 1399
اسید شویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

ورق اسيد شويي مباركهضخامت ٢/٨عرض ١١٠ و ١٢٠ سانتي مترW22 ...

08 آبان، 1399
اسیدشویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

🛑خريداريم🛑ورق اسيد شويي مباركهضخامت ٢/٨عرض ١١٠ و ١٢٠ سا ...

06 آبان، 1399
ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

🛑🛑خريداريم🛑🛑ورق روغني مباركه٨٠ عرض ١٢٥St14 ☎️☎️☎️☎️☎ ...

27 مهر، 1399
درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-37290
دسته محصول :

ورق اسید شویی

٥٥٤٤٥٧٥٤-٠٢١٥٥٤٤١٧٠٥-٠٢١٥٥٤٤٩٤٢٩ ...

14 مهر، 1399
درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-37140
دسته محصول :

ورق اسید شویی

خريداريمورق اسيد شويي مباركهضخامت ٣عرض ١١٠ يا ١٢٠Stw22ب ...

12 مهر، 1399
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-37138
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خريداريمورق روغني مباركهضخامت ٣عرض ١١٠ يا ١٢٠St12٥٥٤٤٥٧ ...

12 مهر، 1399
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17462
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

12 آذر، 1398
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17350
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

11 آذر، 1398
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16399
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغني الماس٠/٥٠ عرض ١٢٥ظرفيت

22 آبان، 1398

آخرین آگهی های خرید فولاد 24