شرکت زرین تراز زاینده رود

شرکت زرین تراز زاینده رود

43%

درخواست خرید کناره ورق های ضایعاتی - RFQ-1441

دسته محصولات :

قراضه (ضایعات)

نیازمند کناره ورق و اسپیره و ورق ضایعاتی. لطفا عکس های خود را بفرستید واتساپ 09137918966

08 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات قراضه (ضایعات)