شرکت زرین تراز زاینده رود

شرکت زرین تراز زاینده رود

42%
جزئیات...
قراضه (ضایعات)
09 بهمن، 1399 2 سال پیش

درخواست خرید کناره ورق های ضایعاتی

نیازمند کناره ورق و اسپیره و ورق ضایعاتی. لطفا عکس های خود را بفرستید واتساپ 09137918966

×