شرکت زرین تراز زاینده رود (شرکت زرین تراز زاینده رود) - 9797

شرکت زرین تراز زاینده رود

شرکت زرین تراز زاینده رود

44%
جزئیات...
نام :

شرکت زرین تراز زاینده رود

نام تجاری :

شرکت زرین تراز زاینده رود

کد کاربری :

f24-9797

وب سایت :

ایمیل :

hosein7027@gmail.com

تلفن :

-

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

1398

توضیحات :

تامین کننده قراضه آهن. اسپیره.

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)