چت

زرین تراز زاینده رود (حیدری) - 9797

زرین تراز زاینده رود

حیدری

57%
جزئیات...
نام :

زرین تراز زاینده رود

نام تجاری :

حیدری

کد کاربری :

f24-9797

وب سایت : -
ایمیل :

hosein7027@gmail.com

تلفن : 03133586459 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1398

توضیحات :

زرین تراز زاینده رود تامین کننده قراضه آهن. اسپیره.

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

×