شرکت زرین تراز زاینده رود

شرکت زرین تراز زاینده رود

42%

آگهی های فروش شرکت زرین تراز زاینده رود (شرکت زرین تراز زاینده رود)

صورت بار قراضه (ضایعات) سه شنبه 27 آبان

ضایعات روغنی زیر 5میل.بسته بندی شده و پرس شده. قیمت بالای 9هزار تومن.

27 آبان، 1399