مونا حسینی

پرشین آیرون

45%

ورق روغنی - RFQ-1418

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ١٠٠ برگ ورق ٠.٤ 09356227548

06 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)