مهندسی پایا صنعت تیران

حسین دادخواه

35%

تیراهن هاش - RFQ-1376

دسته محصولات :

تیرآهن هاش (H)

خریدار تیراهن هاش HEA200-HEA140-HEB120 تعداد 80 شاخه 09137260984

فایلهای ضمیمه :
25 دی، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات تیرآهن هاش (H)