چت

مهندسی پایا صنعت تیران

حسین دادخواه

57%
جزئیات...

آگهی های خرید مهندسی پایا صنعت تیران (حسین دادخواه) - 9008

تیرآهن هاش
27 دی، 1399 3 سال پیش

تیراهن هاش

خریدار تیراهن هاش HEA200-HEA140-HEB120 تعداد 80 شاخه 09137260984

نبشی
27 دی، 1399 3 سال پیش

ناودانی

خریدار ناودانی 120-160-200 استاندارد 180 شاخه 09137260984

×