مهندسی پایا صنعت تیران (حسین دادخواه) - 9008

مهندسی پایا صنعت تیران

حسین دادخواه

57%
جزئیات...
نام شرکت :

مهندسی پایا صنعت تیران

نام مدیر عامل :

حسین دادخواه

کد کاربری :

f24-9008

وب سایت :

-

ایمیل :

m.naeini@payasanatco.com

تلفن : 03142366050 ،
شناسه ملی :

10260030154

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

411174663148

شماره ثبت :

108

توضیحات :

مهندسی پایا صنعت تیران اسكلت فلزی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مهندسی پایا صنعت تیران مخازن فلزی ذخیره ای (به جز مخازن مواد غذایی) مهندسی پایا صنعت تیران

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

پروفیل

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

مشخصات:

اسكلت فلزی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مهندسی پایا صنعت تیران مخازن فلزی ذخیره ای (به جز مخازن مواد غذایی) مهندسی پایا صنعت تیران

×