برنا صنعت کیان آریا (پرشین آیرون )

طرزی

46%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
16 آذر، 1399 2 سال پیش

ورق سياه ضخامت ٢ عرض ١٢٥

يك ظرفيت ٠٩٣٥٦٢٢٧٥٤٨

×