برنا صنعت کیان آریا (پرشین آیرون )

طرزی

46%
جزئیات...
ورق اسید شویی
08 آذر، 1399 2 سال پیش

يك ظرفيت أسيد شوي ضخامت ٢.٨ عرض ١١٠

بار فولاد مباركه ٠٩٣٥٦٢٢٧٥٤٨ حسيني

×