مونا حسینی

پرشین آیرون

46%

يك ظرفيت أسيد شوي ضخامت ٢.٨ عرض ١١٠ - RFQ-1186

دسته محصولات :

ورق اسید شویی

بار فولاد مباركه ٠٩٣٥٦٢٢٧٥٤٨ حسيني

08 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق اسید شویی