مونا حسینی

پرشین آیرون

42%

يك ظرفيت ضخامت ٢.٨ w22 - RFQ-1123

دسته محصولات :

ورق اسید شویی

ورق أسيد شوي فولاد مباركه ضخامت ٢.٨ عرض ١١٠ تا ١٢٠ و يك رول سبك أسيد شوي w22 عرض يك ضخامت ٢ ٠٩٣٥٦٢٢٧٥٤٨ حسيني

26 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق اسید شویی