مونا حسینی

پرشین آیرون

40%

ورق سياه عرض ١٢٥٠ ضخامت ٤ - RFQ-1117

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

يك ظرفيت ورق سياه ٠٩٣٥٦٢٢٧٥٤٨

25 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)