مونا حسینی

پرشین آیرون

45%

ورق روغنی - RFQ-1109

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

دو رول ورق يك و ربع دو عرض st12 ٠٩٣٥٦٢٢٧٥٤٨

24 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)